Zakonska rješenja u FBiH: Kako suzbiti maloljetničku delikvenciju

maloljetnicka delikvencija Prema statističkim podacima, u BiH maloljetnici počine godišnje i do nekoliko stotina kaznenih dijela. Za ta djela maloljetnicima su se uglavnom izricale kazne zatvora ili mjere pojačanog nadzora.

U Federaciji BiH u pripremi je novi zakon o zaštiti djece i maloljetnika u kaznenom postupku koji predviđa drugačiji pristup rješavanju ovog problema.

“Smisao ovog propisa je da prekine začarni krug zatvor-otpust-zatvor-otpust, da se registruje što više ponašanja koja jesu de fakto krivična djela. Ovaj zakon omogućava da se utvrdi odgovornost svih subjekata. Na način na koji radimo do sada, nisam siguran da tamna brojka nije 10 puta veća od one koja se dešava“, kaže Elmedin Muratbegović, profesor na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu.

Jedan od ciljeva novog zakona o zaštiti djece i maloljetnika u kaznenom postupku FBiH je i to da se potencijalni delikvent prepoznati u ranoj fazi, dodaje profesor Muratbegović:

„Tu podrazumijevamo i nove subjekte u pravosuđu. Uvodimo socijalne radnike, defektologe u pravosuđe, prvi put znači imamo tretman, ocjenu koja odmah korespondira sa spornom stvari – a to je načelo oportuniteta. To podrazumijeva u izvedenom smislu riječi uvođenje socijalnih radnika u škole, da se u trouglu psihosocijalne dijagnostike određuje individualna kazna. A individualizacija kazne je jedno od osnovnih načela svrhe kažnjavanja u savremenom krivičnom postupku.“

Dosadašnjom regulativom pitanje maloljetničke delikvencije bilo je reuglirano sa više različitih zakonskih propisa. Novim zakonom Federacija BiH prvi put će dobiti posebno zakonodavstvo o maloljetncima, usklađeno sa zakonima drugog entiteta i Distrikta Brčko.

Tim zakonom dužina trajanja odgojnih mjera bit će povećane sa tri na pet godina.

„Statistički podaci pokazuju, kod nas ne jer mi ne primjenjujemo odgojne preporuke od 1998. pa i ne znamo njihove vrtijednosti, ali kod drugih da u 80 posto primjera maloljetnik koji prođe taj alternativni put ne vraća se više izvršenju krivičnih djela“, pojašnjava Hajrija Sijerčić – Čolić, profesorica sa Pravnog fakulteta u Sarajeva.

Veliki broj ovisnika o narkoticima

Od početka 2012. godine Disciplinski centar za maloljetnike u Sarajevu zaprimio je preko 40 sudskih rješenja izrečenih maloljetnicima. Riječ je o težim kaznenim djelima, kao što su zlouporaba narkotičkih sredstava i seksualno napastvovanje.

„Mi smatramo da su u najvećem dijelu ispoštovani svi evropski standardi i Konvenecija o dječijim pravima, što je najvažnije. Smatramo da je zakon prilično blag, da u najvećoj mjeri tretira ponajprije ličnost maloljetnika, a tek onda težinu počinjenog krivičnog djela. Dakle, daje se tim maloljetnicima jedna mogućnost prije kažnjavanja da se pokušaju resocijalizirati“, kaže direktor Centra Samir Suljagić o novom zakonu u maloljetnicima u FBiH.

Među maloljetninim delikventima postoji i velik broj ovisinika o narkotičkim sredstvima. Novi zakon ne predviđa mogućnost liječenja maloljetnika u postojećim ustanovima, što, po mišljenju Kenana Vehabovića iz Terapijske zajednice za liječenje ovisnika u Rakovici kod Sarajeva, treba uvesti u pomenuti zakon.

„Kad postignete da se maloljetno lice od 13, 14, 15 godina prestane drogirati i konzumirati ove supstance, onda možemo nešto pomoći. Ali kad dobijete osobu sa 27, 28 godina, ja iz dosadašnjeg iskustva ne vidim da tu nešto možemo uraditi. Stoga apelujemo na javnost i sve da utiču na nacrt ovog zakona, da dobijemo tu jednu sigurnost i da na taj način možemo pomoći maloljetnim osobama“, navodi Vehabović.

Tekst zakona u formi nacrta usvojen je u federalnom Parlamentu. Ostalo je još doraditi propise koji se odnose na policijsko zadržavanje maloljetnih osoba, kao i trajanje maloljetničkog zatvora.

“U načelu, bilo je dosta primjedbi nakon prve rasprave o ovome zakonu, da on nije toliko represivan, da gleda blagonaklono na pojavu maloljetničkog kriminaliteta, međutim svrha i razlog postojanja jednog ovakvog zakona je da se iskaže potreba blažeg i posebnog tretiranja maloljetnika u krivičnom postupku, kako počinitelja krivičnih djela, kao i maloljetnika koji su žrtve kaznenih djela“, navodi ministar pravde Federacije BiH Zoran Mikulić.

U periodu od 2000. do 2010. godine u Federaciji je izrečeno ukupno 27 kazni zatvora za maloljetnike. Kazne su izrečene u trajanju od jedne do 10 godina.

Ivan Katavić / rse / bih-x.info

 

Posted by on 2012-07-02. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login