Završen pravni okvir akreditacije visokoškolskih ustanova u BiH

studenti, BiHUpravni odbor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH dao je saglasnost na Odluku o normama kojima se određuju minimalni standardi u oblasti visokog obrazovanja, Pravilnik o vođenju državnog registra akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH i Instrukciju o načinu ocjenjivanja usklađenosti rješenja o akreditaciji, čime je završen legislativni okvir koji se odnosi na akreditaciju visokoškolskih ustanova iz nadležnosti Agencije.

Odlukom o normama kojima se određuju minimalni standardi u oblasti visokog obrazovanja propisana su pravila za ostvarivanje standarda i smjernica za unutrašnje, te vanjsko osiguranje kvaliteta koje se provodi u svrhu unapređenja kvaliteta i akreditacije visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa.

Pravilnik o vođenju Državnog registra akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH definiše izgled i sadržaj Registra, postupak upisa i  ispravke, brisanje iz Registra, te druga pitanja od značaja za uspostavljanje i vođenje Registra, saopšteno je iz Agencije.

Instrukcijom o načinu ocjenjivanja usklađenosti rješenja o akreditaciji propisan je način ocjenjivanja usklađenosti rješenja o akreditaciji visokoškolskih ustanova, odnosno studijskih programa koje donose nadležna obrazovna tijela s minimalnim standardima iz područja visokog obrazovanja i kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH.

Iz Agencije poručuju da su ovi akti rezultat intenzivnog rada Agencije i provedenih konsultacija sa predstavnicima akademske zajednice i ministarstava nadležnih za obrazovanje u BiH.

Posted by on 2011-10-25. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login