Analitičari: Budžet Banjaluke za 2015. još više administrativan, a još manje razvojan

Banja Luka

Banja Luka

U poređenju sa 2007. godinom, prihodi Grada značajno opali, a osnovni uzrok za to je pad prihoda od indirektnog oporezivanja.

S obzirom da je u toku javna rasprava o nacrtu budžeta Grada Banja Luka za 2015. godinu, Centar za istraživanja i studije GEA želi ukazati na višegodišnji problem rapidnog pogoršanja strukture budžetske potrošnje.

Kao što svi znamo, nije važno samo koliki je budžet već i na šta ga trošimo. „U toku više prethodnih godina je došlo do značajnog pada prihoda za Grad Banja Luku, ali nažalost nije došlo do adekvatnog prilagođenja budžetske potrošnje.“ kažu u GEA-i.

Iz ovog Centra napominju kako su, upoređenju sa 2007. godinom, prihodi Grada značajno opali, a osnovni uzrok za to je pad prihoda od indirektnog oporezivanja.

Glavni efekat ovog pada na potrošnu stranu budžeta jeste enormno smanjenje izdataka za investicije i održavanje i iznosu od cijelih 45 miliona KM. Sa druge strane, potrošne stavke koje su zabilježile najveći rast jesu izdaci za otplatu dugova i rashodi za lična primanja.

Oni navode kako su u budžetu za 2015. godinu rashodi za lična primanja dostigli cijelih 36,8 miliona KM, što je porast za čak 12,8 miliona KM u odnosu na 2007. godinu.

„Ovim su rashodi za lična primanja postala daleko najveća potrošna stavka. Još uvijek nije poznato u kojoj mjeri je ovaj porast rezultat povećanja plata i ostalih ličnih primanja, a u kojoj rezultat povećanog zapošljavanja, jer sveobuhvatni podaci o broju zaposlenih u administrativnoj službi i budžetskim korisnicima Grada trenutno nisu prezentovani u zvaničnim izvještajima Gradske uprave ili na internet portalu Grada.

“Da li je ovakvo kretanje strukture potrošnje u periodu 2007-2015 u skladu sa Stategijom razvoja grada 2007 – 2015?” pitaju se u Centru za istraživanja i studije GEA iz Banjaluke.

Posted by on 2014-12-18. Filed under Banja Luka, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login