BH Telecom donirao 191.800 KM za projekte iz kulture i sporta

BH Telecom Na posljednjoj sjednici Skupštine BH Telecoma pored ostalog je usvojena i Odluka o dodjeli donacija pravnim licima u 2014. godini.

Kompanija BH Telecom je za 2014. godinu izdvojila ukupan iznos od 1.191.800 KM u svrhu donacija pravnim licima, odnosno 1% dobiti ostvarene u prethodnoj godini.

Nakon što je Skupština BH Telecoma ranije dala svoju saglasnost da se iznos od milion KM donira Federalnom fondu za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, za preostali iznos donacija od 191.800 KM je provedena konkursna procedura za projekte iz oblasti kulture i sporta.

Na Javni poziv, koji je bio objavljen 09.08.2014. godine, pristiglo je ukupno 585 prijava od čega je 441 prijava zaprimljena u predviđenom roku i ispunjavala Opće uvjete javnog poziva.

Na današnjoj Skupštini BH Telecoma usvojena je Odluka o dodjeli donacija u iznosu od 191.800 KM za ukupno 179 projekata i to za 109 projekata iz oblasti sporta u ukupnoj vrijednosti od 112.800 KM i za 70 projekata iz oblasti kulture u ukupnoj vrijednosti od 79.000 KM.

BH Telecom je, od 2002. godine do danas, kroz Odluke o donacijama, dodijelio pravnim licima donacije u iznosu od 16.231.534 KM.

Posted by on 2014-11-01. Filed under Ekonomija. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login