BiH: U prodaji nebezbjedni proizvodi

kupovina, trgovinaU 2014. godini na bh. tržištu pronađeno je 57.300 komada proizvoda koji ne ispunjavaju propisane sigurnosne zahtjeve. Od toga je 50.220 usklađeno s propisanim zahtjevima te su vraćeni na tržište, a uništeno je oko 6.000 komada proizvoda, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine. Sa bh. tržišta povučeno je preko 7.000 nesigurnih proizvoda jer su predstavljali ozbiljan rizik  za zdravlje i sigurnost potrošača. Oni su 75 posto porijeklom iz Kine, osam posto iz Turske, pet posto iz Srbije i dva posto iz Hrvatske, navela je Agencija.

U Bosni i Hercegovini potrošači imaju mogućnost izbora jer se na  tržištu nalazi veliki broj proizvoda, različitih proizvođača i cijena. Zato je bitno da su potrošači informisani o onome što kupuju. Građane Sarajeva pitali smo o čemu vode računa kada kupuju neki proizvod.

A na bh. tržištu mogu se naći i proizvodi koji nisu sigurni za korištenje. Agencija za nadzor nad tržištem takvih je pronašla više od 57.000, od toga više od 7.000potpuno je povučeno jer predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i živote ljudi. Riječ je o dječijim hodalicama, dječijim biciklima, opremi za plivanje, grijalicama…

Agencija za nadzor nad tržištem BiH prošle je godine vršila analizu proizvoda, koji se uglavnom uvoze u Bosnu i Hercegovinu. Ustanovljeno je da 75 posto nesigurnih proizvoda sa ozbiljnim rizikom za potrošače potiče iz Kine.

Sigurnosne zahtjeve u većini slučajeva neispunjavaju proizvodi namijenjeni djeci, kaže Mićo Drljo, šef Odsjeka za opštu sigurnost proizvoda u Agenciji za nadzor nad tržištem BiH.

„U pogledu najzastupljenijih grupa proizvoda koji se nalaze na tržištu BiH, koji su nesigurni, predstavljaju proizvodi za djecu, kao što su dječije hodalice, dječiji bicikli, dječija odjeća koja ima nedozvoljene dužinevezica. 26 posto nesigurnih proizvoda potpada pod električnu opremu, kao što su električne pegle, produžni kablovi i električne sobne kvarcne grijalice. 21 posto nesigurnih proizvoda čini osobna zaštitna oprema, to su plutajuća pomagala i zaštitne rukavice, a pet posto su bile igračke“

To su proizvodi čije korištenje nosi ozbiljan rizik.

„Rezultati su ukazali da 41 posto nesigurnih proizvoda predstavlja rizik od ozljeda za potrošače, 18 posto predstavlja rizik od utapanja koje može da uzrokuje neusklađena oprema za pomaganje pri plivanju, kao što su mišići za ruke i druga plutajuća pomagala. 15 posto proizvoda predstavlja rizik od požara i povreda, a to uglavnom može uzrokovati električna oprema. Šest posto predstavlja rizik od strujnog udara koji uzrokuju produžni kablovi zbog određenih nedostataka.“

Agencija za nadzor nad tržištem u saradnji s inspekcijama,nakon što se uradi analiza proizvoda, nesigurne proizvode povlači sa tržišta. Tako je 7.082 povučeno, a 5.865 komada  uništeno.

Zamjenik direktora Agencije za nadzor nad tržištemBiH Dražan Primorac objašnjava:

„U slučaju kada dobijemo bilo kakav podatak da se nalazi nesiguran proizvod na tržištu Bosne i Hercegovine, upravo u sklopu realizacije reaktivnog nadzora nad tržištem kojeg radimo po dojavi, bilo od potrošača ili bilo koga, postupamo reaktivno, dakle, na svaki proizvod na kojem je bilo što primijećeno, bilo kakav nedostatak, uzimamo ga, obavještavamo mjerodavne inspekcije, proizvod se kontrolira, da li administrativno, da li vizualno, da li laboratorijski.“

Agencija je vršila nadzor i dječijih igrališta. Utvrđeno je da su od 115, 103 igrališta nesigurna za djecu. Lokalne vlasti trebale bi obratiti pažnju, poručuje Mićo Drljo.

„Ovdje je riječ o dječijim igralištima. Riječ je o spravama koje se nalaze na javnim igralištima. Tu su nadležne institucije i organi uprave, kao što su kantonalni, općinski i gradski, i oni poduzimaju mjere da bi se nedostaci uklonili. Prije svega radi se o oštećenim spravama, klackalicama, ljuljačkama, toboganima, nemaju odgovarajuće dimenzije propisane standardima, lanci mogu izazvati ukliještenje prstiju. Imate, na primjer, neke betonske temelje da vire, gdje djeca mogu da zapnu. Što se tiče igračaka koje se prodaju, mi uvijek skrećemo pažnju potrošačima da obavezno pregledaju taj proizvod, da vide da li postoje odgovarajuća upozorenja, uputstva za potrošača, kako bi znali kojoj je to skupini namijenjeno, čak da i fizički, vizualno pregledaju da nema nekih oštrih ivica, dugih vezica ili nekih sitnih dijelova koje dijete može da proguta i da, ukoliko nađu na proizvodu nešto na što sumnjaju, obavezno kontaktiraju Agenciju. Mi ćemo uvijek prižiti stručnu pomoć, angažirat ćemo inspekcije, a sugeriramo da se prati naša internet stranica http://annt.gov.ba gdje mi objavljujemo svaki nesiguran neprehrambeni proizvod koji se nađe na tržištu BiH, tako da potrošači mogu unaprijed da znaju koji su to već otkriveni proizvodi na tržištu.“

 

Posted by on 2015-06-24. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login