CCI protiv korupcije u zdravstvu

CCICentri civilnih inicijativa (CCI) provode projekat koji finansira Evropska unija “Borba protiv korupcije  u javnom zdravstvu” kojim žele doprinijeti smanjenju korupcije u BiH, poboljšanjem prevencije koruptivnog djelovanja, jačanjem watch-dog i monitoring uloge civilnog društva, te podizanjem antikoruptivne javne svijesti.

U okviru projekta provodi se informativna kampanja o štetnosti korupcije u zdravstvu, a kao jedna od aktivnosti planirano je održavanje štandova u gradovima u Bosni i Hercegovini.

Cilj kampanje je da se kroz saradnju sa zdravstvenim ustanovama u ustanovama u BiH ulože zajednički napori i iznađu sistemska rješenja za prevenciju i borbu protiv korupcije u zdravstvu i  dodatno edukuju i informišu građani o pravima koja su im zakonom zagarantovana.

U skladu sa Strategijom za borbu protiv korupcije BiH 2009-2014. i pratećim Akcionim planom, sve javne ustanove u BiH su dužne usvojiti vlastite pravilnike ili planove borbe protiv korupcije.

Posted by on 2014-07-05. Filed under Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login