Delegacija EU u BiH i UNDP pokreću projekte sanacije nakon poplava

poplave, BiHDelegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini pokreće Program za oporavak od poplava u vrijednosti od 43,52 miliona eura, od kojih EU sufinansira 42,24 miliona eura, kako bi se pomoglo poplavama pogođenim sredinama u BiH, saopšteno je iz Delegacije EU u BiH.

Sa ciljem da se omogući normalizacija životnih uslova u lokalnim zajednicama i osigura da pomoć stigne do najugroženijih, ovaj Program će provoditi Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP) do oktobra 2015. Odgovarajući ugovor za provedbu Programa je potpisan danas sa UNDP-om.

Finansijska sredstva će se koristiti za obnavljanje javnih usluga i infrastrukture, rekonstrukciju stambenih objekata za najugroženije, te socio-ekonomski oporavak lokalnih zajednica.

Zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Renzo Daviddi kazao je da mu je drago da je potrebna pomoć konačno stuigla na teren.

–  Rad na obnovi škola je već otpočeo, a cilj nam je da škole budu spremne tokom septembra, kako bi djeca mogla nastaviti školovanje – kazao je Daviddi.

Procjena potreba za oporavkom, koju su sprovele domaće vlasti uz pomoć Evropske unije, Ujedinjenih nacija i Svjetske banke, ukazuje da je gotovo milion stanovnika Bosne i Hercegovine pogođeno poplavama. Zbog toga je pružanje pravovremene i koordinirane pomoći za normalizaciju životnih uslova prioritet za Delegaciju Evropske unije u BiH.

Ova pomoć Delegacije EU je dio sredstava za koje se Evropska unija obavezala na Donatorskoj konferenciji u Briselu u julu. Aktivnosti će biti usmjerene na rekonstrukciju 4.000 stambenih objekata za oko 14.000 građana, obnovu ključnih javnih usluga i infrastrukture (uključujući škole, zdravstvene ustanove, vodovod i kanalizaciju, te manje puteve i mostove) na 50 lokaliteta, kao i pružanje pomoći da se zadrži i otvori oko 2.000 radnih mjesta u područjima pogođenim poplavama. Odabir korisnika će se bazirati na nalazima Procjene potreba za oporavkom i javnom pozivu koji će uskoro biti objavljen, sa posebnim naglaskom na najugroženije kategorije stanovništva, kao što su starija lica, porodice s djecom i osobe sa posebnim potrebama.

Delegacija EU u BiH je i dalje opredijeljena pružanju pomoći građanima Bosne i Hercegovine u prevazilaženju posljedica majskih poplava, saopšteno je iz Delegacije EU u BiH

Posted by on 2014-08-17. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login