Dimnjačarska djelatnost u KS ostaje neuređena do daljnjeg

dimnjačarMinistarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo danas je organiziralo sastanak na kojem su s predstavnicima općina, Udruženja dimnjačara i drugih relevantnih institucija analizirali razloge zbog kojih Grad Sarajevo i općine izvan Grada nisu donijele pripremljenu i usaglašenu odluku o dimnjačarskoj djelatnosti, iako je to obaveza utvrđena Federalnim zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu.

Povod sastanka bila je i najava Udruženja dimnjačara o prestanku pružanja usluga, a kao reakcija na nedonošenje propisa kojim bi se uredila ova djelatnost, te pravno regulirao status dimnjačara, saopćeno je danas iz Press službe Kantona Sarajevo.

Naime, Ministarstvo je krajem oktobra prošle godine usljed nedostatka pravnog osnova da se na nivou Kantona regulira ova materija, a nakon više sastanaka i konsultacija, uputilo tekst odluka Gradu i općinama Ilidža, Ilijaš, Vogošća, Trnovo i Hadžići na usvajanje.

No, ni nakon današnjeg sastanka, kao i kontinuiranog insistiranja predstavnika Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša KS da se Grad i općine precizno izjasne o razlozima neizvršavanja ove zakonske obaveze, konkretni razlozi se nisu mogli utvrditi.

Uglavnom su aktuelizirana pitanja “manjkavosti” Federalnog zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kao i ranije detaljno razjašnjeno pitanje o tome da li se dimnjačarstvo može urediti kao komunalna djelatnost.

Sastanku nisu prisustvovali predstavnici Grada i općina Vogošća, Hadžići, Ilijaš i Trnovo, zbog čega je zaključeno da će Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša u narednim danima utvrditi razloge njihovog odsustva.

Narednih dana obavit će se i dodatne konsultacije, te naznačiti pravci budućeg djelovanja, u smislu inoviranja ranije dostavljenih prijedloga odluka Gradu i općinama ili dogovora o drugim načinima prevazilaženja postojeće neodržive situacije, a sa stanovišta značaja vršenja dimnjačarskih poslova, ali i zaštite od požara i zagađivanja zraka na području Kantona.

Po pitanju obavještenja iz Udruženja dimnjačara o prestanku izdavanja saglasnosti, kao i pregleda dimnjaka na koje je potrebno priključiti aparate na gas, zaključeno je da Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS nema ovlaštenja da od dimnjačara traži nastavak vršenja ovih poslova, budući da je i ova oblast trebala biti regulirana na nivou Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije, te da dimnjačari u tom smislu nemaju pravnu obavezu da pružaju ove usluge.

S tim u vezi je zaključeno će se u saradnji s resornim federalnim ministarstvom, Ministarstvom stambene politike i “Sarajevogasom” pokušati hitno iznaći rješenja budući da je upotreba prirodnog gasa, kao ekološki najpovoljnijeg energenta, od izuzetnog značaja za prevenciju i očuvanje kvaliteta zraka, a samim tim i zdravlja ljudi, te okoliša u cjelini.

Posted by on 2012-01-12. Filed under Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Sarajevo, Trnovo, Vijesti iz BH gradova, Vogošća. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login