Ekološke organizacije o stanju životne sredine u Bosni i Hercegovini

Neretva

Neretva

Ekološke organizacije iz cijele BiH još jednom naglašavaju hitnu potrebu za kvalitetnijim zakonodavstvom i njegovim provođenjem u oblasti životne sredine.

Evropska agencija za životnu sredinu  je objavila dokument „Stanje životne sredine u Evropi“, koji se objavljuje jednom u pet godina i sagledava trendove u oblasti životne sredine kako bi se državne politike i planovi prilagodili stvarnoj situaciji. Izvještaj se sastoji iz centralnog dijela i pojedinačnih izvještaja za svaku zemlju evropskog kontinenta.

Ekološke organizacije iz cijele BiH ovim povodom još jednom naglašavaju hitnu potrebu za kvalitetnijim zakonodavstvom i njegovim provođenjem u oblasti životne sredine.

Nataša Crnković iz Centra za životnu sredinu iz Banjaluke rekla je da se u izvještaju ističe da je u BiH usvojen veliki broj zakona, pravilnika i međunarodnih standarda.

“Iako je ovo osnova za bitne reforme u sektoru životne sredine i dalje ostaje problem provođenja ovakvih dokumenata, čemu svakodnevno svjedočimo i već duže vremena upozoravamo“, istakla je Nataša Crnković.

Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle kazao je da je stalni problem nepotpuno usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim nasljeđem EU, nedostatak strategija iz sektora životne sredine i energetike na nivou Bosne i Hercegovine ili usklađivanja entitetskih i suštinsko odstupanje od evropskih standarda i obaveza ulaganjem u prljave i neobnovljive izvore energije.

Izvještaj pored drugih problema naglašava nedostatke u praćenju i reagovanju na nelegalnu eksploataciju šumskih resursa, neodgovarajući tretman otpadnih voda, te zagađenje vazduha.

Još jednom je konstantovano vrijedno biološko nasljeđe Bosne i Hercegovine, koje obiluje rijetkim i endemičnim vrstama flore i faune.

Snežana Jagodić Vujić iz Eko puta iz Bijeljine kaže da usljed klimatskih promena elementarne nepogode naročito negativno utiču na životnu sredinu, tim više što se preduzimaju neadekvatne mere zaštite kojima se još više pogoršava stanje prirodnih resursa.

“Haotična i nekontrolisana ekspoatacija šljunka i peska iz vodenih tokova i sa obala reka dovela je do totalne degradacije rečnih obala, a naročito šumskog i močvarnog pojasa uz njih”, kaže ona.

Anes Podić iz Eko akcije Sarajevo ističe da je u izvještaju istaknuto da  ekonomske koristi  (200 do 300 milijardi evra godišnje) od mreže zaštićenih područja Natura 2000, uspostavljene unutar zemalja članica EU, daleko nadilaze godišnje troškove upravljanja i zaštite mreže ( 5,8 milijardi evra godišnje).

“BiH je sa svojih 2% teritorije pod formalnom zaštitom, na posljednjem mjestu u Evropi. Prijedlozi o zaštiti novih područja su skoro u potpunosti blokirani unutar entitetskih i kantonalnih parlamenata, dok se istovremeno i u postojećim zaštićenim područjima nastavlja nesmanjena eksploatacija prirodnih resursa“, naglasio je Anes Podić.

Samir Lemeš iz Eko foruma Zenica objašnjava da Državni izvještaj o stanju životne sredine u BiH za 2012. godinu nije prikazao stvarno stanje kvalitete zraka u BiH, istu grešku je naslijedio i EU izvještaj.

“Nedostatak sistema za monitoring kvaliteta zraka i validnih rezultata mjerenja doveo je do zanemarivanja problema industrijskih sredina, kao što su Zenica, Lukavac, Kakanj, Tuzla, Brod, koji problem zagađenog zraka imaju i u ljetnom, a ne samo u zimskom periodu.“, izjavio je Samir Lemeš.

Organizacije iz cijele BiH su pored problema u zakonodavstvu ponovo istakle i konkretne probleme vezane za aktuelne planove za nove termoelektrane na ugalj, hidroelektrane na najznačajnijim i najvrijednijim rijekama, upravljanje otpadom, adaptacije na klimatske promjene, obrazovanje u oblasti održivog razvoja i sl.

Organizacije koje potpisuju saopštenje su:
Centar za životnu sredinu, Banja Luka
Centar za ekologiju i energiju, Tuzla
Ekotim, Sarajevo
Arbor Magna, Banja Luka
Naša baština, Tomislavgrad
Eko Leonardo, Priboj/Lopare
Eko element, Bugojno
Sanus, Prijedor
Ekološka koalicija unskog sliva, Bihać/Prijedor
Centar za održivi razvoj i ekologiju CORIE, Trebinje
Centar za krš i speleologiju, Sarajevo
PD Željezničar, Sarajevo
Eko put, Bijeljina
Eko zorum, Zenica
Omladinsko udruženje Nova vizija, Novi Travnik
Društvo za zaštitu i istraživanje biodiverziteta, Banja Luka
Zeleni Neretva, Konjic
Arhus centar, Sarajevo
Eko akcija, Sarajevo
Eko most, Mostar

Posted by on 2015-03-05. Filed under Magazin. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login