Gdje su nestale endemske vrste riba u Livanjskom polju

U posljednjih pola godine rađeno je terensko istraživanje Livanjskog polja i utvrđeno da su od pet endemskih vrsta riba pronađene samo dvije.

Livanjsko polje
Livanjsko polje

Terensko istraživanje je provedeno u okviru projekta Uspostavljanje temelja za održavanje slatkovodne bioraznolikosti u Livanjskom polju i Buškom jezeru, izrade ribarske osnove i monitoringa kvalitete voda.

“Livanjsko polje, najveće krško polje na svijetu iznimno kompleksnog hidrološkog sustava, je poznato po bioraznolikosti. Zaštićeno je Ramsarskom konvencijom te uvršteno u potencijalna Natura 2000 područja.

Nažalost, vlasti Bosne i Hercegovine još nisu prepoznale prirodno bogatstvo Livanjskog polja i do sada ono nije zaštićeno niti jednim BiH zakonom”, istakli su iz Udruženja WWF Adria.

Projektom Uspostavljanje temelja za održavanje slatkovodne bioraznolikosti u Livanjskom polju i Buškom jezeru, koji provodi Udruga Dinarica, a financira Critical Ecosystem Partnership Fund istražuju se populacije pet endemskih vrsta riba: oštrulj, podbila, sitnoljuskavi klen, dinarska pijurica te dalmatinska drlja.

Istraživači su upozorili da su u proteklim terenskim istraživanjima, kao i u ljetos izrađenoj ribarskoj osnovi te monitoringu kvalitete voda, pronađene samo dvije od ovih pet endemskih vrsta.

U jezerima Mandek i Buško jezero endemi nisu pronađeni, dok su u potoku Mandek (uzvodno i nizvodno od umjetnog jezera Mandek) pronađeni buški klen i podbila.

“Nestajanje endema vjerojatno je uzrokovano prekomjernim spuštanjem nivoa vode u ljetnom periodu zbog velikih suša i punktiranja rupa u Buškom jezeru od strane HEP-a. Dodatni razlog nestajanja autohtonih vrsta je i ubacivanje predatorskih vrsta poput babuške koja je u velikim količinama pronađena u jezeru Mandek na zadnjem terenskom istraživanju 23. listopada 2020. godine”, kazala je Sanja Duranović, istraživač na Projektu i doktorantica Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostar.

Do kraja godine namjeravaju uraditi još jedno višednevno istraživanje u nadi da će se pronaći endemske vrste.

“Ukoliko budu pronađene, namjera ih je čipirati u cilju praćenja njihovih migratornih putova. Sve endemske ribe Livanjskog polja uvrštene su na listu ugroženih vrsta Međunarodnog saveza za očuvanje prirode i prirodnih bogatstava (IUCN) te je neophodno zaštititi njih i njihovo stanište”, saopćili su iz WWF Adria.

Posted by on 2020-10-28. Filed under Livno, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login