Iz jedinstvenog registra bit će izbrisano oko 20.000 poslovnih subjekata u RS

registar delete računarU jedinstvenom registru poslovnih subjekata u Republici Srpskoj (RS) trenutno ima oko 20.000 poslovnih subjekata koji nisu uskladili svoju pravnu formu sa Zakonom o privrednim društvima.

Radi se o takozvanim “spavajućim subjektima”, koji uskoro neće biti u jedinstvenom registru poslovnih subjekata.

Naime, izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u RS, koje je nedavno usvojila Vlada RS-a, predviđeno je da jedinstveni registar čine samo aktivni poslovni subjekti koji uredno posluju i izmiruju svoje obaveze prema Poreskoj upravi.

Predloženim izmjenama definisan je efikasniji i jeftiniji postupak likvidacije poslovnih subjekata po službenoj dužnosti, a koji nisu uskladili svoju pravnu formu sa zakonom o privrednim društvima, na način da se rješenje o pokretanju ovog postupka ne objavljuje u „Službenom glasniku RS”, već samo na oglasnoj tabli i internet stranici APIF-a.

Najavljeno je i usklađivanje ovog zakona sa zakonima o elektronskom potpisu i o elektronskom dokumentu RS, na način da se alternativno propisuje i upotreba elektronskog potpisa pored naziva i pečata nadležnog registarskog suda, prilikom donošenja rješenja o upisu u registar.

Posted by on 2015-11-22. Filed under Ekonomija. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login