Konkurs općine Goražde za dodjelu studentskih stipendija

Na osnovu Odluke o stipendiranju studenata (“Službene novine BPK Goražde”, broj: 2/2002 i 1/2003), i tačke 1 i 6. Zaključka o uslovima, mjerilima i kriterijima za odobravanje studentskih stipendija broj: 02-38-2-1759/13 od 01.04.2013. godine, Načelnik Općine Goražde, r a s p i s u j e

K O N K U R S
za dodjelu studentskih stipendija
u školskoj 2012/2013 godini

I

Na ovaj konkurs pravo prijave imaju studenti koji su redovno upisali prvi put godinu studija na fakultetima Federacije Bosne i Hercegovine, a imaju prebivalište na području općine Goražde.

Općina Goražde u školskoj 2012/2013 godini raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za slijedeće fakultete kako slijedi:
Medicinski fakultet….. ………………1 stipendija,
Fakultet zdravstvenih studija – odsjek za radiologiju.…….1 stipendija,
Veterinarski fakultet………………………1 stipendija,
Arhitektonski fakultet ………..….…….1 stipendija,
Filozofski fakultet – odsjek za germanistiku…. ………..1 stipendija,
Filozofski fakultet – odsjek za turski jezik……….1 stipendija,
Prirodno matematički fakultet – odsjek informatika…….….1 stipendija,
Prirodno matematički fakultet – odsjek za fiziiku………1 stipendija,
Fakultet za javnu upravu……………..1 stipendija,
Pedagoški fakultet – odsjek kultura življenja i tahnički odgoj…………1 stipendija,

II

Članom 6. stav 2. Zaključka o uslovima, mjerilima i kriterijima za odobravanje studentskih stipendija je predviđeno da ukoliko se na neke od ovih fakulteta ne prijavi ni jedan kandidat razmotrit će se mogućnost dodjele više od jedne stipendije za druge fakultete za koje je prijavljeno više kandidata.

III

Stipendije u studijskoj 2012/2013 godini će se isplaćivati jedanput mjesečno, počev od 01.12.2012. do 31.07.2013. godine.

IV

Studenti treba da dostave slijedeću dokumentaciju:

Prijavu na konkurs,
Potvrdu o stalnom mjestu boravka,
Potvrdu o upisu na fakultet, odnosno upisu studijske godine ili semestra,
Svjedočanstvo o završenom razredu i diplomu o završenom obrazovanju srednje škole – za brucoše,
Potvrdu o materijalnim primanjima i socijalnom statusu studenta i članova porodice ( porodice šehida, poginulih boraca, RVI i nezaposlenih demobilisanih boraca),
Kućnu listu,
Potvrdu iz studentskog doma,
Diplome o osvojenim nagradama i priznanjima na takmičenjima iz srednjoškolskog gradiva, kao i priznanja i diplome osvojene na sportskim takmičenjima,
Za izbjegle i raseljene studente – odgovarajuća potvrda,
Za studente čiji brat ili sestra studiraju – odgovarajuća potvrda,
Za studente druge,treće, četvrte, pete i šeste godine studija – prosjek ocjena iz prethodnih godina studija,
Izjava da nije korisnik neke druge stipendije.

V

Prijave na konkurs dostavljati na adresu:
Općina Goražde ul. Maršala Tita br. 2 Službi za društvene djelatnosti i opću upravu ili u Centru za pružanje usluga građanima.

U Općini Goražde neposredno ili putem pošte, sa naznakom za Komisiju za sprovođenje konkursa.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

NAČELNIK OPĆINE
mr.sci. Muhamed Ramović

Posted by on 2013-04-08. Filed under Goražde, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login