Konkurs opštine Šamac za dodjelu studentskih stipendija

konkursNa osnovu Zaključka Načelnika Opštine Šamac broj:01-022-205/2012 od 03.12.2012.godine, Službi za društvene djelatnosti Opštine Šamac, r a s p i s u j e

K O N K U R S
za dodjelu studentskih stipendija u školskoj 2012/2013. godini

I

Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendija imaju svi redovni studenti koji se školuju na državnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini I Republikama bivše Jugoslavije, a imaju prebivalište na području OpštineŠamac.

II

U školskoj 2012/2013. godini biće dodijeljeno 22 stipendija za osnovne studije i to za:

fakultete društveno – humanističkih nauka,
fakultete prirodno – matematičkih nauka,
fakultete tehničko – tehnoloških nauka i
fakultete medicinskih nauka.

i 3 stipendije za master studije i to studentima koji se školuju za zanimanja koja su deficitarna za ovu opštinu.

III

Prijave na konkurs za dodjelu stipendija podnose se Službi za društvene djelatnosti OpštineŠamac a predaju se u šalter sali, kancelarija broj 1.

Uz prijave na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

Uvjerenje da su redovni studenti na visokoškolskoj ustanovi,
Uvjerenje o statusu porodice (za djecu poginulih boraca ili ratnih vojnih invalida od I –IV kategorije)
Uvjerenje o prosjeku ocjena u prethodnom ciklusu školovanja (ako konkuriše za dodjelu stipendije na prvoj godini studija), odnosno Uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodnih godina studija (ako konkuriše za dodjelu stipendije na drugoj i višim godinama studija).
Ovjerenu kopiju lične karte ili Uvjerenje o prebivalištu
Uvjerenje da su brat ili sestra redovni studenti (ukoliko su dvoje ili više djece iz iste porodice studenti) a nijedno nije korisnik studentske stipendije

IV

Prednost u dodjeli stipendija imaju:

djeca poginulih boraca i RVI od I – IV kategorije,
studenti sa ostvarenom većom prosječnom ocjenom u prethodnom ciklusu školovanja, odnosno godinama studija,
studenti koji studiraju na visokoškolskim ustanovama čija zanimanja su deficitarna za ovu opštinu ( medicina, farmacija, stomatologija, veterina, laboratorijsko inženjerstvo te studenti koji se školuju na prirodno matematičkom fakultetu na odsjecima (hemija, fizika, matematika i biologija).
studenti iz čijih porodica studiraju dva ili više studenata a ni jedan nije korisnik studentske stipendije,
Studenti viših godina studija koji do sada nisu bili korisnici studentske stipendije
studenti koji su srednje obrazovanje završili u Srednjoj školi «Nikola Tesla» u Šamcu, izuzev učenika koji su završili srednje obrazovanje u školama na području druge opštine ukoliko takvo zanimanje nema u Srednjoj školi uŠamcu.

V

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli Opštine Šamac i sredstvima javnog informisanja, Veb stranici opštine Šamac I na Televiziji «BN», «K-3» i «HIT».

VI

Nepotpune i neblagovremeno podnijete prijave neće se razmatrati.

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
OPŠTINE ŠAMAC

ŠEF SLUŽBE
Krsta Bajkanović, dipl.ecc

Posted by on 2012-12-13. Filed under Šamac, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login