Livanjski kanton: Nezakonit štrajk prosvjetnih radnika

Livno

Livno

Kantonalni sud u Livnu potvrdio je prvostepenu presudu Opštinskog suda protiv Sindikata osnovnog obrazovanja i vaspitanja, kojom je štrajk prosvjetnih radnika u osnovnom obrazovanju Livanjskog kantona u februaru ove godine proglašen nezakonitim, potvrđeno je iz Kantonalnog suda.

Predsjednik Sudskog vijeća Nedim Begić izjavio je Srni da je presuda Kantonalnog suda konačna i da je tužena strana – Sindikat izgubila spor i da nema pravo podnošenja žalbe na drugostepenu presudu.

Tužbu protiv Sindikata osnovnog obrazovanja i vaspitanja podnijelo je kantonalno Ministarstvo obrazovanja 16. februara radi utvrđivanja da su štrajk i obustava rada nezakoniti, te da se tuženoj strani – Sindikatu zabranjuje organizovanje i provođenje štrajka na području Livanjskog kantona.

Postupajući prema tužbi resornog kantonalnog ministarstva, Opštinski sud u Livnu 7. marta donio je prvostepenu nepravosnažnu presudu kojom je štrajk prosvjetara u osnovnom obrazovanju u opštinama Livno, Tomislavgrad, Kupres, Glamoč, Bosansko Grahovo i Drvar proglašen nezakonitim, a Sindikatu zabranjeno njegovo organizovanje i provođenje.

Prosvjetni radnici u osnovnom obrazovanju, odlukom Sindikata, stupili su u generalni štrajk 8. februara zbog neformiranja kantonalne Vlade, neusvajanja budžeta za ovu godinu, nepoštivanja kolektivnog ugovora i odbijanja Vlade u tehničkom mandatu da pristupi pregovorima o uslovima rada prosvjetara u 2012. godini.

Zbog stupanja u štrajk za vrijeme proglašenja elementarne nepogode na području kantona u februaru i nepravosnažne presude Opštinskog suda kojom je štrajk proglašen nezakonitim, Ministarstvo obrazovanja obustavilo je isplatu plata prosvjetarima za februar 2012. godine, a nastava izgubljena zbog štrajka nadoknađuje se subotom.

Posted by on 2012-05-07. Filed under Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres, Livno, Tomislavgrad, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login