Naučno otkriće: Na Antarktiku prije 90 miliona godina postojala prašuma

Njemački i britanski naučnici otkrili dokaze da je na Antarktiku prije 90 miliona godina postojala prašuma, odnosno šumski ekosistem prepušten vlažnoj klimi i bez čovjekovog uticaja.

Antarktika, led
Antarktik

Časopis “Science Daily“ objavio je kako su naučnici do tih dokaza došli sondažnim uzimanjem uzoraka sa dna Amundsenovog mora kod otoka Pine.

Detaljan izvještaj o epohalnom istraživanju objavio je i časopis “Nature“, a u njemu se navodi da su uzorci sitnozrnate gline i aluvijalnih sedimenata stari oko 90 miliona godina.

Naučnici su tomografskom metodom otkrili postojanje šumskog tla, peludi, sjemena i korijena drveća na dnu mora.

“Izuzetno je otkriće prašume koja je bila skrivena 90 miliona godina. Međutim, zapanjujuća je činjenica da su močvarne prašume preživljavale i u mračnim mjesecima u neposrednoj blizini Južnog pola. To pokazuje da je postojala znatno toplija klima od ranijih predviđanja“, kazala je šefica naučnoistraživačkog tima Tina van de Flierdt.

Ovo otkriće nameće i zaključak da je u atmosferi u geološkom periodu krede bilo znatno više karbondioksida od dosadašnjih predviđanja.

Posted by on 2020-04-09. Filed under Ekologija, Magazin, Tehnologija & Nauka. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login