Novi propisi za proizvođače i uvoznike piva

pivoOd ponedeljka, 1. septembra, počinje primjena izmjena i dopuna Zakona o akcizama u BiH, čije odredbe se odnose na postupanje proizvođača i uvoznika piva u našu zemlju.

Prema odredbama ovog zakona, domaće pivare, čija je prosječna proizvodnja u prethodne tri godine manja od 400.000 hektolitara, zadržale bi akcizu od 0,20 KM po jednom litru, a za pivare koje proizvode više od 400.000 hektolitara godišnje obračunavala bi se akciza od 0,25 KM po jednom litru.

Pravo na smanjenu akcizu može ostvariti i uvoznik pod uslovom da ima dokaz da je pivo nabavio od proizvođača čija je prosječna proizvodnja u prethodne tri godine manja od 400.000 hektolitara – saopćeno je danas iz Uprave za indirektno oprezivanje (UIO) BiH.

Izmjenom Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u BiH predviđeno je da ostvarivanje prava na primjenu niže stope propisane članom 18. stav (2) i (3) Zakona o o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH u iznosu od 0,20 KM, uvoznik piva u carinskom postupku dokazuje Izjavom ino-prozvođača ovjerenoj od strane nadležnog poreskog organa ili drugog organa nadležnog za obračun i naplatu akcize zemlje izvoznika, ili drugim dokumentom izdatim od strane nadležnog poreskog organa, odnosno drugog organa nadležnog za obračun i naplatu akcize zemlje izvoznika, o proizvedenim količinama piva u hektolitrima u prethodne tri kalendarske godine.

Na osnovu podataka navedenih u dokumentu (izjavi ili drugom dokumentu), carinska ispostava kod koje je prvi put podnijet original tog dokumenta, cijeni ispunjenost uslova za primjenu niže stope akcize. Carinska ispostava prihvaćeni dokument evidentira u posebnu evidenciju i prihvatanje ovjerava na dokumentu uz označenje i kalendarske godine za koju važi, nakon čega isti zadržava uz carinsku prijavu uz koju je prvi put priložen, a njegovu ovjerenu kopiju uručuje uvozniku, koju uvoznik prilaže na uvid u svim sljedećim uvozima piva od tog proizvođača

Ukoliko se naknadnom kontrolom utvrdi netačnost podataka u dokumentu koji je priložio uvoznik po osnovu kojeg je ostvareno pravo na manju stopu akcize, uvoznik je dužan platiti razliku akcize od 0,05 KM/l na količinu piva uvezenog uz plaćanje manje stope akcize za kojeg su dati netačni podaci.

Domaći proizvođači piva namaju obavezu dokazivanja prava na nižu stopu akcize, te ukoliko im je na osnovu njihovih podataka o ostvarenoj proizvodnji prosječna proizvodnja u prethodne tri godine manja od 400.000 hektolitara vrše obračun akcize po 0,20 KM po jednom litru.

Međutim, ukoliko se kontrolom podataka utvrdi da proizvođač nije imao pravo na manju stopu akcize, isti je dužan platiti razliku akcize od 0,05 KM/l na količinu piva oporezovanu akcizom za koju je korištena niža stopa, naglašava se u saopćenju UIOBiH.

Posted by on 2014-08-31. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login