Od 1. januara poskupljuju cigarete

cigareteUpravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH nedavno je donio odluku o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete za 2015. godinu po kojoj će od 1. januara minimalna akciza na kutiju cigareta biti dvije KM. Do 30. novembra proizvođači i veliki distributeri cigareta imaju rok da dostave nove kalkulacije maloprodajnih cijena i tada će se znati nove cijene ovih proizvoda.

Ratko Kovačević, portparol Uprave za indirektno oporezivanje BiH rekao nam je da se po toj Odluci na cigarete se od početka 2015. godine plaća proporcionalna akciza u visini 42 % maloprodajne cijene i fiksna akciza u inosu od 1,05 KM po paklici.

“Također, rezani duhan će biti oporezovan fiksnom akcizom i to u iznosu od 79,60 KM po kilogramu. Proizvođači i veliki distributeri cigareta imaju rok da do 30. novembra dostave Upravi za indirektno oporezivanje nove kalkulacije maloprodajnih cijena za 2015. godinu i tek tada će biti poznato kolike će zaista biti cijene cigareta i rezanog duhana od 1. januara 2015. godine”, kazao je on.

Akcize na duhanske prerađevine

Kovačević kaže da u skladu sa Zakonom o akcizama u BiH, koji se primjenjuje od 01.07.2009. godine, Upravno odbor UIO svake godine donosi Odluku o posebnoj ili minimalnoj akcizi na cigarete, a sve u cilju usklađivanja oporezivanja akciza na duhaske prerađevine u BiH sa akciznom politikom EU.

Tako je 01.07.2009.  godine na cigarete plaćana sljedeća akciza: proporcionalna akciza u visini 42 % maloprodajne cijene i fikasna akciza u iznosu od 0,15 KM po paklici cigareta.

Nakon toga, Upravni odbor UIO donosio je odluke oposebnoj ili minilanoj akcizi na cigarete za svaku sljedeću godinu i to na način da je proprcionalna akciza uvijek bila 42 % maloprodajne cijene cigareta, dok se fiksna akciza svake godine povećavala za 0,15 KM po paklici.

2010. – proprocionalna akciza 42% maloprodajne cijene i fiksna akciza 0,30 KM po paklici
2011. – proprocionalna akciza 42% maloprodajne cijene i fiksna akciza 0,45 KM po paklici
2012. – proprocionalna akciza 42% maloprodajne cijene i fiksna akciza 0,60 KM po paklici
2013. – proprocionalna akciza 42% maloprodajne cijene i fiksna akciza 0,75 KM po paklici
2014. – proprocionalna akciza 42% maloprodajne cijene i fiksna akciza 0,90 KM po paklici

Naš sagovornik nam je rekao da je odlukom Upravnog odbora UIO za 2015. godinu predviđeno je:

2015. – proprocionalna akciza 42% maloprodajne cijene i fiksna akciza 1,05 KM po paklici

Kovačević kaže da su u toku 2014. godine usvojene Izmjene i dopune Zakona o akcizama u BiH koje su stupile na snagu 01.08.2014. godine kojima se uvela nova akciza na rezani duhan i to u iznosu od 78 KM po kilogramu za 2014. godinu.

“Kako bih vam jednostavnije pokazao koliki je porez na paklici cigareta u 2014. godini to možemo vidjeti na jednom primjeru. Ako posmatramo strukturu cijene paklice cigareta koja u 2014. godini iznosi 4 KM na tržištu BiH, onda proporcionalna akciza iznosi 1,68 KM, fiksna akciza iznosi 0,90 KM i pripadajući PDV iznosi 0,58 KM. Ukupno to je 3,16 KM obaveza tj. poreza koje pripdaju državi. Ostatak ide proizvođačima i trgovcima”, objašnjava Kovačević.

Prihodi od akciza na duhan i duhanske prerađevine po godinama:

2009. – 449,4 miliona KM
2010. – 556,0 miliona KM
2011. – 716,3 miliona KM
2012. – 758,4 miliona KM
2013. – 727,1 miliona KM
09/2014. – 571,0 miliona KM

Posted by on 2014-11-30. Filed under Ekonomija. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login