Riješiti kontroverzu u vezi sa nazivom jezika

djeca, škola UNICEF u BiH traži hitno rješenje kontroverze u vezi sa nazivom jezika koji se koriste u obrazovanju, budući da poštovanje prava djece na obrazovanje ima ogromnu važnost za njihovu budućnost i razvoj njihovih zajednica i društva.

Imajući u vidu da službeni jezici i njihova upotreba nisu izričito regulisani u Ustavu BiH činjenica je da je najviši pravni akt dio međunarodnog sporazuma koji je potpisan na četiri jezika, od kojih je jedan jezik Bošnjaka.

Ustavni sud BiH je u presudi od 25. juna 2004. godine “prepoznao mogućnost jednakog korištenja” jezika sva tri konstitutivna naroda “ne samo pred institucijama BiH, već i na nivou entiteta i svih njihovih administrativnih jedinica, pri zakonodavnim, izvršnim i sudskim vlastima kao i u javnom životu”, navodi se u saopštenju UNICEF-a BiH.

Budući da nova školska godina počinje za samo dva mjeseca, UNICEF očekuje da vlasti nađu rješenje za zvaničnu upotreba jezika u obrazovanju, što bi omogućilo poštovanje najboljeg interesa djeteta, u skladu sa opredjeljenjem koje je BiH potvrdila ratifikacijom Konvencije o pravima djeteta.

Posted by on 2015-07-02. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login