Romi iz Lukavca nezadovoljni: I dalje smo bez zaposlenja i prava

Lukavac

Lukavac

Romi iz Opštine Lukavac nezadovoljni su svojim stanjem. Iako se nalazimo na kraju dekade Roma (2005-2015), situacija se za Rome nije poboljšala, a kao najveći problem ističu stanje u zdravstvenoj zaštiti.

Enes Mahić, direktor Udruženja građana “Nova Romska Nada” iz Lukavca kaže da je BiH dekadi Roma 2005-2015 pristupila sa tri godine zakašnjenja, a danas se može konstatovati da Romi nisu zadovoljni implementacijom akcionih planova u oblastima stambenog zbrinjavanja, zapošljavanja, obrazovanja, a naročito zdravstvene zaštite.

“U prvom segmentu, naša opština Lukavac je u protekle dvije godine učinila značajan pomak. Oblast projekata stambenog zbrinjavanja Roma je definitivno u porastu i počela su se izdvajati sredstva, što je za veliku pohvalu, ali preostale tri oblasti su totalno zapostavljene. Najveći problem predstavlja oblast zdravstvene zaštite, jer na području naše opštine još uvijek preko 65% Roma ne posjeduje zdravstvenu zaštitu, i onaj mali broj koji koristi vid zdravstvene zaštite nije u mogućnosti da sebi priušti neophodne markice za participaciju iz oblasti zdravstvene zaštite”, rekao je Enes Mahić.

Ističe da je u prošlosti Udruženje “Nova Romska Nada”, kroz mini projekte, sredstvima iz opštinskog budžeta, omogućilo svojim članovima kupovinu markica, ali nakon pooštravanja kriterija za dobivanje sredstava iz opštinskog budžeta, više nisu u mogućnosti pomagati članovima Udruženja.

“Ova nadležnost je prebačena na Centar za socijalni rad, a direktor i upravni odbor uporno odbijaju učestvovati u takvim projektima iako u upravnom odboru JU Centra za socijalni rad sjedi Rom. Iz oblasti obrazovanja Roma i zapošljavanja Roma, na opštinskom nivou nije izdvojena nijedna konvertibilna marka za ove važne segmente”, ističe Mahić i dodaje da je ‘Nova Romska Nada’ ukazivala na propuste pri formiranju nacrta budžeta, ali da je to ignorisano.

“NARUŠENO ZDARVLJE ROMA SE I DALJE NARUŠAVA”

„Sa ovakvim ponašanjem, moramo reći da se ionako narušeno zdravlje romske populacije i dalje narušava. Sa tim u vezi, preporučujemo da Upravni odbor Centra za socijalni rad, osnovne i srednje škole, Zavod za zdravstvenu zaštitu i Zavod za zapošljavanje konačno upute adekvatne strategije za rješavanje, odnosno poboljšanje situacije u ovim oblastima, a Udruženje ‘Nova Romska Nada’ stoji na raspolaganju za sve pomenute javne ustanove”, zaključuje Mahić.

Važno je napomenuti da u Evropskoj uniji živi između 10 i 12 miliona Roma, što ih čini najbrojnijom nacionalnom manjinom u ovom dijelu svijeta.  I u BiH Romi su najbrojniji među 17 nacionalnih manjina, a pretpostavlja se da u BiH živi oko 80 000 Roma.

Romi u Bosni i Hercegovini, ali i ostalim evropskim zemljama, suočavaju se sa problemima obespravljenosti, diskriminacije i marginalizacije. Kako bi se povećala inkluzija Roma u društvo i poboljšao njihov ekonomski i socijalni položaj, vlade Centralne i Istočne Evrope pokrenule su međunarodni program „Dekada Roma 2005 – 2015“.

Buka

Posted by on 2015-05-14. Filed under Lukavac, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login