Save the Children pomaže u rehabilitaciji i opremanju školskih objekata

OlovoDjeca u područjima pogođenim poplavama trpe psihosocijalne teškoće usljed raseljenja, gubitka domova ili njihovih najmilijih, uništenja njihovih škola i sveukupnog prekida života kakav su vodili do prije samo dva mjeseca.  Danas, 45 dana prije početka nove školske godine, mnogi školski objekti i dalje su u neupotrebljivom stanju, te je neizvjesno da li će biti spremni za uspješan početak nove školske godine, upozorava Save the Children.

Znajući koliko je važno uspostavljanje obrazovnog procesa za psiho-socijalni oporavak najmlađih, nakon prirodnih i drugih katastrofa, Save the Children pomaže u rehabilitaciji i opremanju školskih objekata koji su stradali u poplavama i klizištima širom Bosne i Hercegovine.

Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“ u Olovu je prva u nizu škola u Zeničko-dobojskom kantonu, kojima će Save the Children pomoći da prevaziđu posljedice poplava. Za ovu školu, Save the Children je obezbijedio sredstva za potpuno renoviranje i opremanje jedne od učionica u prizemlju objekta, koja je najteže oštećena u poplavi.
Pored ove škole, za dodatnih 10 školskih objekata, koje su identificirane u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, obezbijeđena su sredstva za hitne intervencije za rehabilitaciju i/ili opremanje, kako bi isti bili, bar djelomično, spremni da dočekaju đake u septembru. Ovoj intervenciji prethodila je donacija u opremi za čišćenje i dezinfekciju škola (pumpe, isušivači, lopate), kao i ličnu zaštitu volontera (rukavice, čizme, zaštitne maske) koji su radili na raščišćavanju obrazovnih institucija u ovom Kantonu.

“Posljedice poplava na porodice su izuzetno teške, te ih posebno teško podnose djeca u pogođenim područjima. Naše osoblje je razgovaralo sa djecom o njihovim iskustvima, o tome kako su posmatrali kako im se domovi pune vodom, kako su morali čvrsto držati mlađu braću ili sestre prilikom bijega na sigurno, te kako im je teško što ne znaju kada će moći da se vrate svojoj kući i ponovo vide svoje prijatelje. Roditelji su nam pričali kako su se njihova djeca povukla u sebe od katastrofe i kako se sada uznemire svaki put kada kiša počne da pada,” kaže Andrea Žeravčić, direktorica Save the Children.
Save the Children je svjestan činjenice da je i u redovnim okolnostima za oskudne porodične budžete veliki izdatak pripremiti učenike za početak nove školske godine, a posebno u okolnostima kada se porodice suočavaju sa posljedicama priorodne katastrofe ovih razmjera. „Želimo pomoći djeci i kroz nabavku školske opreme i pribora za učenike, koji će biti distribuirani na područjima pogođenim poplavama, čime ćemo bar djelomično nastojati smanjiti pritisak na ograničene resurse sa kojima porodice raspolažu“ ističe gđa Žeravčić.

“Save the Children želi doprinijeti da djeca što prije povrate osjećaj ‘normalnosti’ te da njihovo pravo na obrazovanje ne trpi usljed vanrednih okolnosti sa kojima se suočavaju. Pozivamo i sve druge donatore i institucije da se uključe u osiguranje uslova da nova školska godina počne na vrijeme, u suhim i obnovljenim školama, a da učenici imaju sve što im je potrebno za uspješan početak škole,” pojašnjava Žeravčić.

Od početkaprirodne katastrofe,Save the Childrenje uključen u pružanje pomoći na spašavanju ljudskih života, ali i humanitarne pomoći za pogođeno stanovništvo. Već prvih dana od pojave poplava, obavljene su nabavke opreme za potrebe akcija spašavanja najugroženijih lica, koje su dostavljene Ministarstvu sigurnosti BiH i Civilnim zaštitama. U interventnom paketu za spašavanje donirani su gumeni čamci, gumene čizme, agregati, pumpe za ispumpavanje vode, kabanice i vreće za pijesak. Pored direktne pomoći u akcijama spašavanja, Save the Children je obezbijedio i direktnu pomoć najugroženijim osobama koje su evakuisane ili raseljene. Ova pomoć obuhvatila je hranu, higijenske potrepštine za porodice, pakete za bebe i sredstva za dezinfekciju. Pored toga, obezbijeđena je i oprema za ličnu zaštitu i čišćenje poplavljenih domova, sredstva za dezinfekciju vode i bunara.

Posted by on 2014-07-19. Filed under Olovo, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login