Šest hektara nasada maline i kupine

malina

malina

Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu – REDAH organizirala je u općinama Rama, Jablanica i Konjic primopredaju sadnog materijala kupine i maline za ukupno 26 korisnika.

Na parcelama korisnika na području te tri općine ukupno će biti podignuto 6 hektara nasada maline i kupine.

Prije dodjele sadnica korisnicima, obavljene su terenske posjete parcelama kako bi se na licu mjesta utvrdila pogodnost za uzgoj malina i kupina uzimajući u obzir mogućnost navodnjavanja, nagiba, te nadmorske visine. Za sve parcele sačinjene su skice s brojem i pravcem redova kako bi se definirao točan broj potrebnih sadnica. To će ujedno poslužiti za izradu specifikacija sustava navodnjavanja što će biti predmet nabavke od strane općina-partnera u projektu.

Tom prilikom uzeti su uzorci zemljišta i obavljena analiza, praćena preporukama za gnojidbu tla.

Poljoprivrednici su prethodno potpisali ugovore s tvrtkom Šumski plod d.o.o., temeljem kojih se obvezuju samostalno financirati 60 posto ukupno potrebnih sadnica za njihove parcele po modelu 3+1 (tri godine predviđene za povrat robne pozajmice, te jednu godinu grace perioda), dok je preostalih 40 posto sadnica financirano od strane GIZ-a.

Korisnicima je dana mogućnost da povrat robne pozajmice mogu vršiti ili u novcu ili kroz otkup plodova od strane tvrtke Šumski plod d.o.o. Svakom od korisnika će od strane općina, na čijem se području nalaze, biti financirani i sustavi za natapanje njihovih parcela.

Proizvodnja na novopodignutim pilot parcelama bit će praćena preporukama savjetodavaca, koji su također prošli obuku za savjetodavce u okviru GIZ-ovog programa (obuka pod nazivom Trening trenera).

GIZ u okviru svog ProLocal programa (Programa za lokalnu samoupravu i regionalni razvoj) u suradnji s REDAH-om i općinama Konjic, Jablanica i Prozor/Rama, podržava podizanje pilot parcela jagodastog voća u sklopu projekta podrške razvoju lanca vrijednosti jagodičastog voća u navedenim općinama.

Proizvodnja i plasman jagodastog voća je jedna od mogućnosti za smanjenje siromaštva i poboljšanje statusa stanovnika u ruralnim područjima. Ovo je još značajnije s obzirom na činjenicu da je posebno na području Hercegovine usitnjen individualni posjed te nije moguće proizvoditi poljoprivredne proizvode po modelu ekonomije obima, već je prihvatljivije i ekonomski opravdanije proizvoditi i komercijalizirati proizvode koji i na relativno malim površinama mogu osigurati pristojne prihode domaćinstvu, ističu iz REDAH-a.

Posted by on 2014-11-07. Filed under Ekonomija. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login