Sindikat UNSA stupa u štrajk: Od ponedjeljka nema nastave i ispita na 14 fakulteta

UniverzitetCentralni odbor Sindikata Univerziteta u Sarajevu uputio je pismo Vladi Kantona Sarajevo u kojem je najavljeno da će generalni štrajk na Univerzitetu u Sarajevu početi 8. septembra u osam sati, a to podrazumijeva da nema polaganja ispita, upisa na fakultetima i akademijama, kao i smanjen rad svih službi dok traje štrajk.

Kao razloge za štrajk navode ekonomsku nesigurnost i neredovnost isplata plaća za zaposlene na Univerzitetu u Sarajevu, neravnopravnost u odnosu na ostale budžetske korisnike u KS-u, jer za istu složenost posla, kako se ističe, zaposleni na Univerzitetu imaju primanja koja su manja za oko 20 posto, kao i stalne izmjene Zakona o visokom obrazovanju i neprihvatanje bilo kakvih prijedloga ili sugestija nastavnika i asistenata u fazi utvrđivanja prijedloga, što ih dovodi u poziciju neravnopravnih subjekata o vitalnim pitanjima njihove naučne i nastavne egzistencije.

Također jedan od razloga je i nepostojanje ekonomskih preduvjeta za ispunjavanje složenih zahtjeva za napredovanje nastavnika i asistenata u skladu sa donesenim Zakonom o visokom obrazovanju i potpuno obustavljanje finansiranja istraživačkog rada u KS-u.

U pismu Sindikat Univerziteta navodi da su njihovi zahtjevi usmjereni ka tome da, pored ostalog, plaće zaposlenih na UNSA budu jednake plaćama zaposlenih u službama KS-a i institucijama koje se finansiraju iz budžetskih sredstava za istu složenost i odgovornost poslova, kao i topli obrok, naknada za prijevoz, regres, otpremnine, naknade za teže bolesti ili za smrtni slučaj i ostala prava.

Zahtijevaju i da se odmah pristupi utvrđivanju i potpisivanju kolektivnog ugovora sa Sindikatom UNSA, prenosi FENA.

Posted by on 2014-09-04. Filed under Sarajevo, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login