Stara kamena ćuprija u Konjicu

Konjic, Stara ćuprija
Konjic, Stara ćuprija

Stara kamena ćuprija u Konjicu sagrađena je 1682.godine i, uz Višegradsku ćupriju na Drini i Stari most u Mostaru, predstavlja jednu od najznačajnijih građevina u BiH, po mnogim komponentama, jedinstvenu srednjovjekovnu građevinu.

Most je predstavljao remek djelo arhitekture XVII vijeka. Prilikom povlačenja 03.marta 1945.godine, Kamenu ćupriju je bombardovanjem porušila Pionirska jedinica 3.bataljona 370.grenadirskog puka Wermachta, a ostali su čitavi samo kameni stubovi.

Sagrađena je 1682.godine i, uz Višegradsku ćupriju na Drini i Stari most u Mostaru, predstavlja jednu od najznačajnijih građevina u BiH, po mnogim komponentama, jedinstvenu srednjovjekovnu građevinu.

Pošto je to bio i jedini prelaz preko Neretve, 1946.godine je napravljen novi betonski most niže od ćuprije, koji je i danas u funkciji magistralnog puta M-17. Preko ostataka Kamene ćuprije 1962.g postojeća drvena konstrukcija zamjenjena je armirano-betonskom.

U julu 2003.godine Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine proglasila je ovo dobro nacionalnim spomenikom od značaja za Bosnu i Hercegovinu.

Godine 2006.godine općina Konjic je počela sa radovima na rekonstrukciji Stare kamene ćuprije, uz pomoć Vlade Republike Turske i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, kao i revitalizaciji stare konjičke čaršije sa rekonstrukcijom starih dućana koji su bili neposredno uz most sa lijeve strane.Završetak radova na Konjičkoj ćupriji očekuje se polovinom 2009.godine.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine je u julu 2003.godine donijela odluku da se Historijska građevina-ostaci Starog kamenog mosta u Konjicu proglašavaju nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Posted by on 2014-03-22. Filed under Izdvojeno, Turizam. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login