TIBiH: U javnom sektoru nepotizam i zapošljavanje po stranačkoj liniji

Transparency International

Transparency International

Zapošljavanje po stranačkoj ili rodbinskoj liniji, te zapošljavanje bez objavljivanja konkursa, najčešće su primjedbe koje građani upućuju Transparency Internationalu BiH. Istraživanje je pokazalo da u zakonskim rješenjima ne postoji obaveza javnih službi i institucija da objavljuju javne konkurse, čime se ostavlja mogućnost rukovodiocima tih institucija da zapošljavaju one koje ocijene najpodobnijim.

Najveći broj pritužbi građana koje zaprima Transparency International BiH (TIBiH) odnose se na zapošljavanje u javnim ustanovama, a kao najčešće probleme navode zapošljavanje po stranačkoj i rodbinskoj liniji te neobjavljivanje javnih konkursa – kazala je vršilac dužnosti (v.d.) direktora TIBiH Lejla Ibranović na okruglom stolu “Procedure, pravila i kriteriji zapošljavanja u javnom sektoru” koji se održava danas u Sarajevu.

Ibranović podsjeća da je TIBiH u aprilu 2014. godine počeo istraživanja o pravilima zapošljavanja u javnim ustanovama, preduzećima i organizacijama koje obavljaju djelatnosti od općeg interesa, te da je ovim uzorkom obuhvaćena 291 institucija.

Činjenica je, ističe Ibranović, da po zakonskim rješenjima ne postoji obaveza javnim službama i institucijama da objavljuju javne konkurse, već je ostavljena mogućnost poslodavcu da uredi procedure zapošljavanja po vlastitom nahođenju.

Kako kaže, to predstavlja problem jer se ostavlja diskreciono pravo rukovodećim organima da zapošljavaju osobe za koje oni smatraju da su kvalificirane.

Na okruglom stolu govorili su i šef odsjeka u sektoru za postavljenja Agencije za državnu službu (ADS) BiH Bojan Golić, direktor Agencije za državnu upravu Republike Srpske Aleksandar Radeta i direktor ADSFBiH Sead Maslo.

Kao najčešće probleme istakli su broj kandidata koji se prijave na konkurse, a koji je uvijek daleko veći od broja radnih mjesta koja se nude. Tako su naprimjer u ADSFBiH u 2014. godini objavili oko 280 konkursa, a prijavilo se 17.000 kandidata.

Osim toga, zaključili su da je u javnom sektoru postoji i nepotizam, te istakli i veliki broj žalbi osoba koje nisu primljene u radni odnos nakon prijave za konkurs.

Današnji okrugli sto organizira TIBiH u okviru monitoring projekta “Reforma javne uprave” koji finansira Švedska razvojna međunarodna agencija.

Posted by on 2015-02-20. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login