Uskoro nova pravila za dobijanje državljanstva BiH

državljanstvo, BiHUskoro bi mogla biti ukinuta odredba Zakona o državljanstvu BiH koja predviđa automatski gubitak državljanstva BiH građanima koji su uzeli državljanstvo neke druge zemlje sa kojom nije potpisan bilateralni sporazum.

Vijeće ministara uputilo je Parlamentu BiH prijedlog izmjena postojećeg Zakona o državljanstvu koji, između ostalog, predviđa i brisanje ove odredbe koju je Ustavni sud BiH proglasio neustavnom.

Osim toga, olakšava se vraćanje državljanstva BiH za one koji su ga iz različitih razloga odrekli u proteklom periodu. Naime, za takve osobe biće dovoljno da imaju prijavljen privremeni ili stalni boravak u BiH, godinu dana prije podnošenja zahtjeva za ponovno dobijanje državljanstva.

U skladu sa Evropskom konvencijom o državljanstvu BiH je, prema predloženim propisima, obavezna da olakša prijem stranaca u državljanstvo, pa su i u tom kontekstu predviđene određene izmjene. Sada se to vrijeme skraćuje na osam godina i to tako što se prijavljeni stalni boravak u BiH sa osam skraćuje na tri godine.

Uz pet godina privremenog boravka, koje je obavezno prethodi stalnom boravku u BiH, ukupno vrijeme koje stranac treba da provede u BiH prije mogućnosti da zatraži državljanstvo iznosi osam godina.

Dosadašnja zakonska odredba po kojoj stranac koji traži državljanstvo BiH “mora poznavati jedan od jezika ustavotvornih naroda BiH” mijenja se i proširuje, pa će tako potencijalni državljani BiH morati da dokažu “dovoljno poznavanje pisma i jezika jednog od konstitutivnih naroda BiH”. To znači da će se ubuduće provjeravati i znanje latiničnog i ćiriličnog pisma, a ne samo srpskog, hrvatskog i bosanskog jezika, prenosi “Večernji list”.

Predviđeni su i dodatni uslovi za prijem u državljanstvo, kako bi se spriječile već viđene situacije u kojima su međunarodni teroristi i kriminalci dolazili do pasoša BiH. Bez prava na državljanstvo BiH ostaće stranci protiv kojih se vodi krivični postupak, potom oni koji predstavljaju prijetnju po sigurnost BiH, kao i oni koji odbiju da potpišu izjavu o prihvaćanju ustavnog poretka BiH.

Posted by on 2012-05-16. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login