Utvrđen Nacrt zakona o Nacionalnom parku ‘Drina’

Nacionalni park, Drina

Nacionalni park, Drina

Vlada Republike Srpske (RS) utvrdila je Nacrt zakona o Nacionalnom parku “Drina”.

Ovim zakonom definise se površina područja, prostorne granice nacionalnog parka, zone i režimi zaštite, zabrane i ograničenja, prava i obaveze upravljača, izvori finansiranja, kao i drugi elementi od značaja za zaštićeno područje.

Nacionalni park “Drina“ posjeduje, kako je navedeno iz entitetske vlade, izuzetne prirodne vrijednosti, i to: staništa endemičnih i reliktnih biljnih vrsta, klisurasto-kanjonsku dolinu rijeke Drine i njenih pritoka, zatim izuzetan diverzitet flore koji se ogleda u prisustvu oko 635 primjeraka vaskularne flore.

Također je značajan diverzitet faune za ovaj nacionalni park, a posebno su značajne vrste: mrki medvjed, divokoza i suri orao. Izuzetnoj vrijednosti područja doprinosi prisustvo Pančićeve omorike, koja je endemična i tercijarno reliktna vrsta.

Na današnjoj sjednici Vlada RS-a je utvrdila i Nacrt strategije upravljanja otpadom za period 2017 – 2026. godine, kojom je predviđeno usklađivanje zakonske regulative RS-a sa zakonodavstvom EU.

Cilj strategije je normiranje podzakonskih propisa kojima bi se na detaljan način uredilo upravljanje svim kategorijama otpada u RS, usklađenje zakonske regulative RS-a sa EU zakonodavstvom uvažavajući i strateško opredjeljenje RS-a, uspostavljanje informacionog sistema za sakupljanje podataka o količinama otpada, razvoj održivog sistema upravljanja otpadom na načelima zaštite životne sredine uz provođenje edukacije na svim nivoima društva i privrede, povećanje obuhvaćenosti domaćinstava organizovanim sakupljanjem otpada, povećanje odvojenog sakupljanja otpada i reciklaže, saniranje postojećih službenih i divljih deponija, sanacija “crnih tačaka“ i izgradnja odgovarajućih objekata za tretman/zbrinjavanje otpada.

Posted by on 2016-12-30. Filed under Ekologija, Magazin. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login