Veoma mali broj poljoprivrednih proizvoda BiH moguće izvoziti u EU

hrana-zdravlje

hrana-zdravlje

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović je na sjednici Predstavničkog doma državnog parlamenta kazao da je preuzimanje zakonodavstva Evropske unije i standarda EU jedan od ključnih preduvjeta za izvoz naših proizvoda u Evropsku uniju.

Po njegovim riječima, za veoma mali broj poljoprivrednih proizvoda Bosna i Hercegovina je do sada ispunila uvjete za izvoz u EU. U prvom redu radi se o svježoj ribi, medu, sirovoj koži i uskoro o krompiru, vjerovatno za 10-15 dana.

”Tokom 2012. i 2013. godine učinjeni su značajni koraci u ispunjavaju uslova za izvoz u EU milijeka i mliječnih proizvoda usvajanjem i u ovom domu takozvanog higijenskog paketa, odnosno pet ključnih evropskih direktiva koje se odnose na kontrolu proizvoda životinjskog porijekla. Ali kontrolna misija, FVO misija iz Dablina tokom posjete BiH u januaru 2014. dala je šest preporuka, odnosno šest primjedbi koje su institucije BiH dužne  da otklone ukoliko žele da obezbijede izvoz milijeka u EU” – kazao je Šarović, odgovarajući na poslaničko pitanje Aleksandre Pandurević (SDS) o tome šta je BiH uradila i koje uslove još treba da ispuni da bi bio dozvoljen izvoz mlijeka u zemlje EU.

Dodao je da tokom proteklih mjeseci u tom smislu nije učinjen značajan napredak. Preostala su dva ključna pitanja koja se odnose na uspostavu komandnog lanca u sistemu kontrole mlijeka, s jednom institucijom koja bi garantovala za kvalitet mlijeka i revizije službenih kontrola, kao i primjedba koja se odnosi na kvalitet sirovog mlijeka, odnosno insistiranje Dablina da se u obzir uzmu samo one farme koje, kada je u pitanju kvalitet sirovog mlijeka, zadavoljavaju EU standarde.

”U tom smislu ovo ministarstvo intenzivno radi na otklanjanju i preostalih prepreka koje nam stoje za izvoz mlijeka u EU. Formirana je interresorna rada grupa koja radi na, posebno izmjenama i dopunama tri ključna dokumenta, odnosno tri zakona – zakona o veterinarstvu, zakona o poljoprivredi i zakona o hrani u BiH” – kazao je ministar Šarović.

Za nas je, dodao je, posebno važan zakon o veterinarstvu u kojem treba da uspostavimo službenu kontrolu onako kako je to naložila FVO misija.

”Da li smo spremi da uspostavimo ovu službenu kontrolu moramo odgovoriti Dablinu do 12. aprila. Ukoliko ne odgovorimo do 12. aprila mi smo vjerovatno za ovu godinu, možda i neki duži period izgubili bilo kakvu mogućnost za izvoz mlijeka u EU” – kazao je Šarović.

Odgovarajući na dio pitanja koji se odnosi na ukidanje kvota za mlijeko u okviru EU koja je stupila na snagu prije nekoliko dana, on je kazao da je odluka o postepenom ukidanju kvota na mlijeko za zemlje članice EU donesena još 2009. godine.

Tada je, naveo je, jasno rečeno da će postepeno kvote biti ukinute da bi potpuno ukidanje nastupilo 1. aprila 2015. godine.

”Ovo govorimo da bismo neke stvari razumjeli i da bismo razumjeli da ova odluka nije od jučer, ona je poznata punih šest godina” – kazao je Šarović.

Po njegovim riječima, ovo je unutrašnja odluka EU na koju BiH ne može računati, ali treba za reperkusije i posljedice da se priprema u narednim mjesecima.

”U prvo vrijeme vjerovatno ćemo imati vrlo ogorčenu utakmicu unutar EU, odnosno velikih i malih. Sam rezultat vjerovatno ćemo znati u nekom narednom periodu” – kazao je ministar Šarović.

Naveo je da je pitanje zaštitnih mjera regulirano odlukom Vijeća ministara BiH, kojom je tačno definirno da je Vijeće to koje može nakon ispunjenja određenih uvjeta da uvede zaštitne mjere za određeni proizvod ukoliko se radi o prekomjernom izvozu, da Ministarstvo vanjske trgovine vodi prethodni postupak i da je tačno utvrđena i formalizovana procedura za tako nešto.

Posted by on 2015-04-10. Filed under Ekonomija. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login