Više nema razloga da se slavi 1. maj kao Praznik rada

 1. majNa sastanku su radne grupe Plenuma građanki i građana TK-a podnijele izvještaje o prijedlozima zahtjeva koji su upućeni Vladi Tuzlanskog kantona.

Radna grupa za finansije je navela da zahtijeva da se onemogući realizacija sredstava za troškove koji nisu planirani budžetom, te da se time spriječi kršenje zakona o budžetima i zakona o izvršenju budžeta.

Također, Radna grupa za industriju, energetiku i rudarstvo zahtijeva da resorno ministarstvo izradi prijedlog zakona na nivou Tuzlanskog kantona, kojim će se nameti u realnom sektoru smanjiti sa dosadašnjih 70 na 50 posto, kako bi se rasteretila privreda.

Na ovom sastanku je i Radna grupa za obrazovanje, nauku, kulturu i sport istaknula da zahtijeva poduzimanja kojima bi se izvršila depolitizacija u obrazovanju, nauci, kulturi i sportu na svim nivoima, kako bi se stalo u kraj korupciji u navedenim oblastima, a u saradnji sa svim nivoima vlasti i javnim ustanovama.

Pored navedenih zahtjeva radnih grupa Plenuma građanki i građana TK-a, razgovaralo se i o planiranju prvomajskih aktivnosti, te njihovo usklađivanje sa prvomajskim radničkim protestima i skupovima.

Ovom prilikom je Plenum pozvao sve građane da se uključe u radne grupe Plenuma građanki i građana TK-a, a posebno na prvomajski protest, odnosno na veliki radnički skup, jer, kako kažu, smatraju da više nemaju razloga da slave 1. maj – kao Praznik rada.

Posted by on 2014-04-19. Filed under Banovići, Gračanica, Gradačac, Kladanj, Srebrenik, Tuzla, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login