Zajednička izjava ambasada i Delegacije EU: Ljudska prava su univerzalna i jednako se primjenjuju na sve ljude

Povodom Međunarodnog dana protiv homofobije, transfobije i bifobije (IDAHOT), ambasade u BiH i Delegacija EU su izrazile svoju podršku i solidarnost s lezbejkama, gej muškarcima, biseksualnim, transrodnim i interseksualnim (LGBTI) osoba u BiH.

“Svaki građanin/ka BiH – bez obzira na svoju seksualnu orijentaciju, rodni identitet ili polne karakteristike – uživa sva prava i slobode utvrđene Opštom deklaracijom o ljudskim pravima i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, uključujući pravo na zaštitu od diskriminacije i nasilje, kao i pravo na mirno okupljanje.

LGBTI protesti, Sarajevo
LGBTI protesti, Sarajevo

Najjača, najsigurnija i najnaprednija društva su ona u kojima svi građani/ke mogu živjeti slobodno, bez straha od nasilja ili diskriminacije. LGBTI osobe u BiH takođe zaslužuju da se prema njima postupa s dostojanstvenom i s jednakim poštovanjem, kao i prema njihovi sugrađanima/kama. LGBTI osobe moraju imati fer i jednake mogućnosti da u potpunosti aktivno učestvuju u bh. društvu.

Spremni smo podržati vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i organizacijame civilnog društva i sve zainteresovane strane, u njihovim naporima da osiguraju zaštitu ljudskih prava i društvenu uključenost LGBTI osoba. Ljudska prava su univerzalna i jednako se primjenjuju na sve ljude.

Prva Bh. povorka ponosa, najavljena za 8. septembar 2019. godine, predstavlja važnu priliku za institucije u BiH da pokažu svoju kontinuiranu predanost temeljnim ljudskim pravima za sve, uključujući i osiguranje zaštite LGBTI građana/ki. Pristup javnom prostoru i sloboda okupljanja od ključnog su značaja za unapređenje ljudskih prava svih članova bh. društva. Ova prava svim građanima BiH zagarantovana su Ustavom i drugim zakonima.

Povorka ponosa je prilika za BiH – koja se ponosi time što je otvorena, multikulturalna zemlja koja poštuje prava svih pojedinaca/ki – da pokaže toleranciju i uvažavanje različitosti. Radujemo se što će svi javni dužnosnici, institucije i građani/ke BiH raditi zajedno kako bi osigurali da se ovaj događaj održi mirno, sigurno i dostojanstveno”, piše u zajedničkoj izjavi.

  • Zajedničku izjavu dali su:

Diplomatski ured Kraljevine Belgije u Bosni i Hercegovini

Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini

Vijeće Europe – Ured u Sarajevu

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini/Specijalni predstavnik Evropske unije u BiH

Ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini

Ambasada Fedralne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini

Ambasada Italije u Bosni i Hercegovini

Ambasada Kraljevine Nizozemske u Bosni i Hercegovini

Ambasada Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini

Ambasada Kraljevine Španije u Bosni i Hrcegovini

Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini

Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini

Ujedinjene Nacije u Bosni i Hercegovini

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini

Posted by on 2019-05-17. Filed under Banja Luka, Mostar, Sarajevo, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login