Pale: Objavljena rang lista kandidata koji su dobili opštinske stipendije

Pale

Pale

Rang lista studenata koji su dobili stipendiju

Na osnovu prijedloga Komisije za sprovođenje konkursa za dodjelu stipendija, Opština Pale dodjeljuje stipendije kandidatima, kako slijedi:

Filozofski fakultet, odsjeci:
> Razredna nastava:
1. Lopatić Suzana
> Filozofija:
1. Kajzer Vedrana
2. Anić Bojana
> Njemački jezik i književnost:
1. Pljevančić Branka
2. Vuković Milica
> Engleski jezik i književnost:
1. Prović Darija
> Kineski jezik i književnost:
1. Brezo Bojana
2. Grajić Rada
> Psihologija:
1. Polimac Nikolina
> Matematika i fizika
1. Samardžija Zorana
2. Ninković Ognjen
Pravni fakultet:
1. Petrović Željana
2. Lopatić Božica
Elektrotehnički fakultet:
1. Jakovljević Nevena
Farmaceutski fakultet, odsjek medicinska biohemija:
1. Antonić Tamara
Medicinski fakultet:
1. Marinković Nataša
Arhitektura:
1. Jelić Danijela
2. Lučić Ivana
Ekonomski fakultet
1. Pljevančić Dijana
2. Pekić Dajana

U kategoriji djece poginulih boraca VRS i RVI od I do IV kategorije i socijalno – ekonomskog statusa, Komisija je donijela odluku da se stipendije dodijele sledećim kandidatima:

Lazarević Marko – Žurnalistika
Klačar Miljana – Žurnalistika
Čečar Andrijana – Pravni fakultet

Učeničke stipendije

Tomić Slađan
Baričanin Zorana
Ćosović Hristina
Ivković Violeta
Babić Suzana
Prorok Slađana
Saška Andrić
Gluhović Maja.

U roku od osam dana od dana objavljivanja rang – liste podnosioci prijava imaju pravo prigovora na istu Načelniku opštine.

N A Č E L N I K
Miodrag Kovačević

Posted by on 2013-03-11. Filed under Pale, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login