Sto dana Vijeća ministara: Zadovoljni sami sobom

Parlament, BiHNakon prvih 100 dana rada, čelnici Vijeća ministara BiH zadovoljni su postignutim rezultatima. Građani ne dijele to mišljenje, jer je stanje u zemlji katastrofalno, preko milion stanovnika ove zemlje je siromašno, nastavlja se masovno iseljavanje, politička, ekonomska i socijalna slika zemlje svakim danom je lošija.

Prvi čovjek Vijeća ministara Denis Zvizdić kao najveći uspjeh navodi usvajanje Reformske agende za razdoblje 2015. do 2018. godine, čija provedba bi zemlju ekonomski oporavila.

„Reformska agenda je, da konačno kažemo, usaglašena. Agenda je podijeljena u šest bitnih oblasti: javne finansije, poslovna klima, tržište rada, reforme socijalne zaštite, vladavina prava i reforma javne uprave. Unutar svake ove oblasti definirane su jasne i konkretne mjere, projekti i aktivnosti koje svaki nivo vlasti treba u okviru svojih nadležnosti realizirati“, istaknuo je Zvizdić.

No to je za sada samo spisak obaveza koje BiH u idućem razdoblju treba ispuniti. Na pitanje kada će efekte dosadašnjeg rada Vijeća ministara BiH osjetiti građani, Zvizdić je odgovorio:

„Ako svi nivoi vlasti pristupe izradi akcionih planova, prvi ozbiljni efekti pojavili bi se već u zadnjem tromjesečju ove godine.“

Što se tiče europskog puta zemlje, Zvizdić navodi kako je do sada usvojeno tridesetak strateških dokumenata koji su usklađeni sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH i EU.

Ostalo je rješavanje tzv. mehanizama koordinacije, što je najvažniji uvjet da BiH postane kandidat za punopravno članstvo u EU.

„Mehanizam koordinacije se uistinu nalazi u završnoj fazi usaglašavanja. Da li je riječ o danima ili sedmicama, ali zaista se nalazi u fazi u kojoj je potrebno još par sastanaka da on do kraja bude definiran da ga učinimo maksimalno efikasnim i prohodnim“, kaže Zvizdić.

Optimizam i hvalospjevi koji stižu iz Vijeća ministara nisu realni, ocjenjuju analitičari. Na ključne obaveze koje zemlja treba ispuniti za napredak na euro-atlanskom putu još uvijek se čeka, kaže novinarć Almir Terzić.

„Vijeće ministara u protekla tri mjeseca nije odgovorilo na konkretne poteze i podatke, a to je konačno uspostava mehanizma koordinacije BiH, odnosno govora jednog glasa prema Briselu bez kojeg nema daljeg napretka BiH po pitanju euroatlantskih integracija. Također, treba reći da Vijeće ministara još uvijek nije riješilo jedno od ključnih pitanja koje se tiče za članstvo MAP u NATO, a to je uknjižba vojne imovine“, smatra Terzić.

Sličnog mišljenja su i u nevladinoj organizaciji Centri civilnih inicijativa (CCI). Učinkovitoast rada Vijeća ministara najviše se ogleda u broju predloženih i dostavljenih zakona u Parlamentu BiH.

„Vrlo mali broj zakona se dostavlja u parlamentarnu proceduru i parlamentarne skupštine. Samim tim Vijeće ministara utječe na efikasan rad državnog parlamenta gdje se usvaja veoma mali broj zakona, a velik broj zakona se odbija. To je, dakle, bilo u prethodnim godinama. Bila je evidentna disfunkcionalnost vlasti na državnoj razini“, kaže direkotr CCI-a Ivica Ćavar.

Na pitanje kako gledaju na dosadašnju učinkovitost rada Vijeća ministara BiH građani su odgovorili.

Posted by on 2015-07-28. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login