EU će se kontrolom granice Šengena boriti protiv terorizma

ŠengenŠefovi država ili vlada Evropske unije su sinoć u Briselu odlučili da s ciljem sprečavanja terorizma zavedu najstrožu kontrolu vanjskih granica zone Šengena, sa mjerama za suzbijanje izvora i mreža finansiranja terorizma i sprečavanje trgovine oružjem.

To je na završetku samita EU izjavio francuski predsjednik Fransoa Oland koji je saopćio da će se, uz jačanje razmjene obavještajnih podataka, biti uvedeni zakoni na nivou cijele EU, po uzoru na one za suzbijanje pedofilije. Sa interneta će biti izbačeno sve što poziva na terorizam.

“Tu ćemo imati najotvoreniji dijalog” i zahtjeve da to prihvate i provedu veliki svjetski operateri na internetu, predočio je francuski predsjednik.

Fondovi EU će, dodao je on, također biti upotrebljeni za vaspitanje, obrazovanje, uključivanje u društvo slojeva stanovništa prijemčivih za terorističku indoktrinaciju, a tu će posebno biti uvedene mjere u zatvorima kako bi bilo sproječeno vrbovanje za ideje ekstremizma i pristupanje terorističkim organizacijama.

Usvojena je odluka sistematskog jačanja nadzora vanjskih granica šengeske zone, što će usaglašeno obavljati sve članice zone, i na osnovu postojećih pravila.

Odredbe o kontroli vanjskih granica Šengena će biti dopunjene da bi taj sistematski nadzor bio stalan, a sadašnja pravila pružaju sve mogućnosti da taj nadzor bude pojačan i da se stalno provodi.

“Ima onih koji traže da se unutar šengenske zone ponovo uspostave granice, a to znači i sve mjere i mehanizme koji su ranije postojali, a da uopće ne budemo sigurni da će to biti efikasnije”, primijetio je francuski predsjednik Oland.

“Ali ako želimo da očuvamo Šengen sa samo samo vanjskim granicama, onda te granice moraju biti mnogo pouzdanije nadzirane, da možemo provjeravati ko u Šengen ulazi a ko odlazi, i da Evropljani budu sigurni”, rekao je Oland.

Vođe EU su, prema njegovim riječima, donijele i odluke o suzbijanju izvora i mreža finansiranja terorizma, jer terorizam koristi sva zla međunarodnog finansijskog sistema, a to su “poreski rajevi”, “pranje prljavog novca” i skrivanje para stečenih pronevjerom ili utajom poreza.

Moraju se, dakle, naveo je Oland, uspostaviti “tragovi”, uvid u porijeklo novca i transakcije, utvrditi gdje i kako se novac skriva, “tako da se banke učine odgovornima”.

Oland je rekao da je od svojih evropskih kolega zatražio da se EU angažira u bici protiv terorizma i u Africi, na Srednjem istoku, “jer angažiranje EU očekuju i u inozemstvu, i to zarad sopstvene sigurnosti”.

Posted by on 2015-02-14. Filed under Svijet. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login