FBiH: Prijeko potreban zakon o šumama

šuma, BiH, Bosna i Hercegovina
Šumari i drvoprerađivači očekuju od novih vlasti u Federaciji BiH da se konačno donese zakon o šumama FBiH i da se spriječe nelegalne radnje u šumarstvu – kazala je Feni savjetnica u Privrednoj komori FBiH Šemsa Alimanović.

Teško je shvatiti, dodala je Alimanović, da na teritoriji FBiH već duže vremena ne postoji zakon o šumama i drugi normativni akti koji uređuju ovu oblast, s obzirom na to da šume zauzimaju 56 posto teritorije FBiH.

Dodala je da je nezamislivo da ova oblast nije zakonski uređena te da se takvim bogatstvom i resursom ne gospodari na način na koji bi i trebalo.

Alimanović je naglasila da, iako se bilježi porast izvoza, veliki problem predstavlja snabdijevanje sirovinom kompanija o čemu će biti riječi i na sjednici Grupacije šumarstva i drvne industrije PKFBiH 13. novembra u Sarajevu.

Tom prilikom će također biti predstavljena urađena strategije drvne industrije FBiH kao i elektronski pregled kompanija iz oblasti šumarstva i drvne industrije koji će biti dostupan na web stranici Komore.

Posted by on 2014-11-13. Filed under Ekonomija. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login