Kako se dolazi do invalidske penzije u BiH, zemlji u kojoj slijepi voze auta, a 100 postotni invalidi rade na građevinskoj skeli

Osobe sa invaliditetomKoliko ima lažnih invalida u BiH? Na koje načine su dolazili do invalidskih penzija, gdje su nabavljali krivotvorenu medicinsku dokumentaciju i koliko su za istu plaćali?

O invalidskim penzijama ostvarenim na osnovu krivotvorene dokumentacije, svi sve znaju. Zna se i gdje se dokumentacija može kupiti i za koliko novca, ali pod uslovom da to bude nezvanično. Međutim, ukoliko pokušate doći do zvaničnih podataka od nadležnih službi i ministarstava, po pravilu nailazite na šture i nejasne informacije, pa se priča o invalidskim penzijama, kupovini krivotvorene dokumentacije, posrednicima, podmitljivim ljekarima i službenicima, svodi uglavnom na rekla-kazala.

Da se u ovoj oblasti dešavaju mutne radnje i da su u nju uključeni mnogi visokopozicionirani ljekari i službenici možda najbolje pokazuje slučaj koji se odigrao krajem 2015. godine, kada je Okružno tužilaštvo u Banjaluci podiglo optužnicu protiv 15 osoba sa područja Banjaluke, Mrkonjić Grada, Šipova i Kneževa, tereteći ih da su učestvovali u izradi falsifikovane medicinske dokumentacije i zauzvrt od novopečenih penzionera uzimali 6.000 do 8.000 maraka. Ovo je ujedno jedini slučaj koji je za sada dobio i sudski epilog – dva ljekara su osuđena, a protiv ostalih osoba se još vodi sudski postupak.

Ali krenimo redom…

Kako se “postaje” ratni vojni invalid

Priča o lažnim invalidima prvo je pokrenuta u FBiH, gdje se spominjala cifra od 30.000 ratnih vojnih invalida koji su ovaj status dobili na osnovu krivotvorene dokumentacije. Pravo na invalidsku penziju ostvarili su uglavnom oko 2006. godine. Shodno tome, Ministarstvo za pitanja branitelja Vlade FBiH je početkom 2007. godine na svojoj web stranici objavilo popis svih ratnih vojnih invalida u FBiH, s namjerom da stvarni ratni invalidi ukažu na one koji to pravo ne zaslužuju, odnosno, na one koji su do rješenja došli nelegalno, davanjem mita vodećim ljudima braniteljskih udruga ili lijekarima iz komisije koje su izdavale rješenja o stepenu invalidnosti. Ovaj pokušaj da se skine odgovornost sa ministarstva i prebaci na ljekarske komisije i braniteljske organizacije koje su izdavale polaznu dokumentaciju, nije dao očekivani rezultate, kao ni alarmiranje SIPA-e koje je uslijedilo nakon toga. Zbog toga se 2012. godine krenulo sa revizijom invalidnina. Neki RVI su prošli šest ili sedam revizija, a s promjenama vlasti mijenjani su i zakoni i revizori. Podnošene su i krivične prijave protiv više ljekara, referenata, službenika, radi izdavanja fiktivnih ljekarskih nalaza, zapisnika sa neistinitim sadržajem, nezakonitih uvjerenja, ali su isti u pravilu ekspresno i oslobađani svih optužbi.

Tadašnji ministar za pitanje branitelja u Vladi FBiH Zukan Helez je u novembru 2013. god. čak bio obustavio isplatu invalidnina za opštine Grude, Posušje, Ljubuški i Orašje, zbog, kako je naveo, “narušene ukupne bezbjednosne situacije od protesta 07.02.2014.” Ipak, već u februaru 2014. god. izvršena je isplata svih ranije obustavljenih invalidnina za ove četiri opštine, da bi već narednog mjeseca federalna Vlada obustavila isplate ličnih invalidnina za korisnike u ovim opštinama, dok nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu ne dostave za svakog korisnika: rješenja po osnovu kojih ostvaruju prava, JMBG za svakog korisnika i tačnu adresu stanovanja.

Nakon svih ovih silnih dogodovština, pokušali smo doznati da li je revizija ratnih vojnih invalida dala očekivane rezultate i koliko je lažnih otkiveno. Na naša konkretna pitanja, stigao je posve nekonkretan odgovor iz federalnog Ministarstva za pitanja branitelja: “da je od početka sprovođenja revizije, pa do kraja prošle godine, završeno 90 posto poslova u reviziji; da je ista dala rezultate i da su ostvarene značajne uštede; kao i da proces revizije još uvijek nije završen i da se očekuje će biti gotov do kraja ove godine”.

Nezvanični podaci pak govore da je dosadašnja revizija vojnih invalidnina u ovom entitetu dala sljedeći rezultat- smanjenje ili ukidanje prava svakom desetom korisniku.

Kada slijepi voze auta, a nadležni ćute

I Zijad Arapčić, predsjednik Saveza osoba s invaliditetom FBiH, smatra da je više nego jasno da je bilo prevara sa invalidskim penzijama kada je riječ o boračkoj populaciji, ali da se to dešava i danas prilikom ocjene radne sposobnosti.

“Dugo smo ukazivali na zloupotrebe prilikom ostvarivanja prava na invalidsku penziju boračke populacije, takve slučajeve smo i prijavljivali, ali od toga na kraju ništa nije bilo. Kao primjer ću navesti samo jednu doktoricu u Mostaru čiji potpis stoji na oko 400 nalaza identičnog sadržaja. Na jedno mjesto je pala granata i svih 400 ljudi je na isti način ranjeno. Sa tom doktoricom na kraju nije bilo ništa, sud ju je oslobodio, uz obrazloženje da je sve radila po zakonu. Takođe, poznat je i slučaj da se iz FBIH masovno išlo u Teslić na audiogram, pa ste onda dobili stotine ljudi koji ne čuju. I danas se dešavaju svakojake stvari. Tako nađemo čovjeka na skeli na četvrtom spratu radi i montira, a on 100 postotni invalid, nađemo čovjeka koji vozi auto, a on slijep. To prijavimo i niko ništa”, ističe za BUKU Arapčić. Napominje i da ne zna šta nam preostaje, jer se na ljekarsku etiku više ne može računati. Nje, kaže, više nema, jer se kao i na pijaci znaju sve cijene, gdje, šta i koliko košta. “Danas je u modi biti psihički bolesnik, jer se na temelju toga najlakše ostvaruje pravo na invalidsku penziju i to je zasigurno i najteže sporiti, jer ko će znati šta je u čijoj glavi”, naglašava Arapčić.

I prvi čovek penzionera u RS Rade Rakulj ističe da veliki broj ljudi ostvaruje pravo na invalidsku penziju na osnovu lažne dokumentacije. On smatra da je ova problematika naročito bila izražena kod boračke populacije, koji su u godinama nakon rata odlazili po lažnu dokumentaciju u Mostar i ostale dijelove Federacije BiH, a onima koji su do invalidske penzije pokušali doći u RS na ruku je išlo to što nijedna opština nije odbijala izdati traženu dokumentaciju na osnovu koje se ovo pravo sticalo.

“Opštine su bile polazna tačka, tu se dostavljala sva dokumentacija, a opet opštine nisu htjele da odbiju svoje sugrađane jer one nisu plaćale ni borački dodatak, ni osiguranje, ni invalidninu. Dugo smo ukazivali na taj problem, ali teško je promijeniti sistem koji je pogrešno postavljen, pa je tako u jednom periodu u Hercegovačkim opštinama, bilo više korisnika invalidskih nego starosnih penzija”, ističe za BUKU Rakulj.

Napominje da se do krivotvorene i lažne medicinske dokumentacije i danas može doći, te da se protiv ove pojave treba boriti cijelo društvo, a posebno političari koji već godinama izbjegavaju ovu priču kako se ne bi zamjerili svom glasačkom tijelu.

“Svaka prevara je za osudu, ali moram istaći da ljude koji za njom posežu donekle i razumijem. Siromaštvo i nezaposlenost ih je u dobroj mjeri natjeralo da na ovaj način traže izlaz is stanja u kome se nalaze, ali neshvatljiva mi je ljekarska neetičnost, prećutna saglasnost vlasti i pravosuđa”, kaže Rakulj.

Kod 98 korisnika otkrivena lažna dokumentacija

U borbu sa zloupotrebama i nelegalno ostvarenim penzijama u RS je krenuo Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, pokrenuvši početkom 2012. godine trajnu kampanju “Stop prevarama, do penzije pošteno”.

Tihomir Joksimović iz službe za odnose sa javnošću Fonda PIO RS kaže da je težište ove kampanje stavljeno upravo na provjeru ispravnosti i vjerodostojnosti medicinske dokumentacije, na osnovu koje je ostvareno pravo na invalidsku penziju. Prvenstveno se provjerava ispravnost medicinske dokumentacije sa dijagnozama psihoze, depresije, PTSP-a i šizoafektivna stanja, koja su i najčešće navođena kod korisnika. Najobimnije provjere ispravnosti medicinske dokumentacije bile su u drugoj polovini 2015. i u 2016. godini, a vršene su u saradnji sa većim i značajnijim zdravstvenim ustanovama u Srbiji, BiH, Crnoj Gori. U tom period, zbog sumnji da je invalidska penzija ostvarena na prevaru, Fond je zatražio provjeru za 142 lica, uglavnom sa spodručja filijale Trebinje i manjim dijelom i filijale Banja Luka.

Lažni penzioneri najčešće su pribavljali medicinsku dokumentaciju Kliničkog centra Srbije-Klinika za psihijatriju, Klinike za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević” Beograd, VMA Beograd, KBC “Zvezdara” Beograd, Kliničkog centra Podgorica, Kantonalne bolnica “Dr Safet Mujić” Mostar, Opšta bolnica Trebinje, Zdravstvena ustanova “Anima” Mostar, odakle je medicinsku dokumentaciju za invalidske penzije osiguranici ranije najčešće i dostavljali

“Nije potvrđena vjerodostojnost medicinske dokumentacije za 98 lica. Zdravstvene ustanove, kod kojih je zatražena provjera, najčešće su odgovorile da se lica za koja je tražena provjera nikada nisu liječila u tim ustanovama, da su pod brojevima istorije bolesti navedenim u otpusnim listovima liječena sasvim druga lica, da su medicinski dokumenti sa memorandumima i pečatima tih ustanova falsifikovani i slično. Od 98 korisnika za koje nije potvrđena vjerodostojnost medicinske dokumentacije odmah je pokrenut i izvršen postupak vanredne kontrole sticanja prava na invalidsku penziju”, ističe Joksimović.

Na pitanje šta se dešava nakon što se utvrdi da je penzija ostvarena na nezakonit način, naš sagovornik kaže da se za sva lica za koja zdravstvene ustanove svojim službenim dopisima obavijeste Fond da se radi o nevjerodostojnoj medicinskoj dokumentaciji Fond odmah pokreće postupak vanredne kontrole, pred organima vještačenja Fonda PIO i tročlanom ljekarskom komisijom vještaka, koja u pravilu donosi nalaz, ocjenu i mišljenje da kod tih lica nema gubitka radne sposobnosti, odnosno da im prestaje pravo. Inače, većina njih je pravo na invalidsku penziju ostvarila u periodu od 2007-2009. godine. U tom periodu je godišnje invalidsku penziju ostvarivalo čak 3.200-3-500 osiguranika. Taj negativan trend počeo se prekidati 2012. godine, da bi 2016. godine samo 935 osoba ostvarilo pravo na invalidsku penziju.

Akcija Loto: Od 15 optuženih, dvoje osuđeno, za ostale proces u toku

I dok rezultati akcije “Stop prevarama, do penzije pošteno” pokazuju da su se u svih 98 slučajeva prevara sa invalidskom penzijom lažni penzioneri koristili falsifikovanom dokumentacijom, koju nisu izdale medicinske ustanove koje su navedene na dokumentaciji, rezultati akcije Loto pokazuju nešto drugo. Naime, krajem 2015. godine, Okružno tužilaštvo u Banjaluci podiglo je optužnicu protiv 15 osoba, uglavnom ljekara i službenika PIO RS, tereteći ih da su učestvovali u izradi falsifikovane medicinske dokumentacije, odnosno nalaza i mišljenja, te otpusnih pisama, omogućivši na taj način nezakonito sticanje invalidskih penzija većem broju lica.

Osumnjičena lica su tokom 2013. godine na području Banjaluke, putem posrednika omogućavali zainteresovanim licima sa područja Mrkonjić Grada, Ribnika, Šipova i Kneževa da za određene novčane iznose pribave potrebnu medicinsku dokumentaciju – otpusna pisma, nalaze i mišljenja Kliničkog centra Banjaluka – koju su lica koristila u postupku ocjene radne sposobnosti kod Fonda PIO Republike Srpske.

Nakon što bi dokumentacija bila pribavljena, zahtjev se podnosio FonduPIO RS, gdje su posrednici, kojima se plaćalo između 6.000 i 8.000 KM, posredovali kod ljekara-vještaka koji su u Fondu odlučivali o ocjeni radne sposobnosti, da bi zainteresovana lica na osnovu krivotvorene dokumentacije ostvarila pravo na invalidsku penziju.

Optužnica je tada, između ostalih, podignuta i protiv bivšeg direktora Kliničkog centra Banjaluka Duška Račića i službenica banjalučke filijale Fonda PIO daktilografkinja Drenke Petrović i Nade Kukavica, koje su prema anonimnim prijavama građana uzimale iznos od 3.000 do 10.000 maraka.

U banjalučkom Osnovnom sudu smo pokušali doznati dokle je došao postupak koji se vodi protiv optuženih. Kako nam je potvrdio sekretar suda Tomislav Čavić, optuženi Račić Duško je osuđen zbog produženog krivičnog djela primanja mita, na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci, koja mu se zamjenjuje novčanom kaznom u iznosu od 18.000,00 KM, a koju je osuđeni uredno platio. Presuđeno je i optuženom Obradović Stanku, doktoru kardiologu. U pitanju je kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca koja se neće izvršiti, ako optuženi u roku od 1 godine ne počini novo krivično djelo.

“Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci, razdvojen je krivični postupak u odnosu na optuženog ljekara Pađen Milenka, od postupka koji se vodi protiv ostalih optuženih, a glavni pretres je zakazan za 27. mart. Protiv ostalih optuženih krivični postupak je predpretresno ročište je zakazano za 10 april”, rekao nam je Tomislav Čavić.

Posted by on 2017-03-12. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login