Konkurs za novinarski doprinos informiranju, zaštiti i promociji prava djeteta u BiH

pisanjeNagrada se dodjeljuje za novinarski doprinos informiranju, zaštiti i promociji prava djeteta u BiH – za najbolje novinarske radove objavljene u skladu sa etičkim smjernicama izvještavanja o djeci.

Teme mogu obuhvatiti pitanja iz oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne i dječije zaštite i pravosuđa za djecu kao i teme koje promoviraju inkluziju, nediskriminaciju i poštivanje različitosti. Poseban fokus u 2014. godini je 25. godišnjica Konvencije o pravima djeteta.

Konkurs je otvoren za radove objavljene od 01. janura/siječnja do 25. novembra/studenog  2014. godine. Na konkurs se mogu prijaviti svi radovi koji su objavljeni u bilo kojem bh. mediju, pod uslovom da su dostupni na internetu.

Svaki novinarski rad koji ispunjava uslove konkursa, može prijaviti sam autor ili neko od urednika u medijima.

Za najbolji novinarski rad u svakoj od četiri kategorije (1) novinski tekst u štampi, (2) internet/web rad, (3) TV i (4) radio prilog,  biće dodijeljena po jedna nagrada.

Prilikom izbora najboljeg novinarskog rada vodiće se računa o sljedećim kriterijima:

–          Izbor teme

–          Način prezentiranja činjenica i podataka (odabir novinarskog ugla)

–          Analitički pristup

–          Spisateljski stil za novine i web / audiovizuelna prezentacija za radio i televiziju

–          Procjena pozitivnog efekta na publiku u smislu promovisanja teme

–          Poštivanje UNICEF-ovih principa etičkog izvještavanja o djeci

Posebni uslovi

– Najbolji novinski tekst u štampi
U konkurenciju ulaze originalni autorski tekstovi dužine najmanje dvije novinarske kartice različitih žanrovskih formi – izvještaji, reportaže i istraživačke forme, komentari  (osvrti, kolumne, kritike, zapažanja…).

– Najbolji internet/web rad
U konkurenciju ulaze i autorski tekstovi objavljeni samo na web stranicama uključujući i razne multimedijalne forme. Ukoliko je riječ o nekom multimedijalnom sadržaju koji zahtijeva obrazloženje, ono se šalje e-mailom zajedno sa prijavom. Rad neće moću učestvovati u ovoj kategoriji ako je u istoj formi objavljen u nekom drugom mediju.

– Najbolji TV rad
U konkurenciju ulaze informativne forme u trajanja od 100 sekundi do 4 minute. Nije nužno da su prilozi objavljeni u informativnim emisijima, ali je neophodno da su informativnog karaktera, odnosno da spadaju u formu TV priloga koji sadrži kombinaciju off-a novinara i audiovizuelnih izjava.

– Najbolji radio prilog
U konkurenciju ulaze radovi od informativnog priloga u trajanju od 100 sekudi do kratke radio reportaže do 7 minuta.

Ukoliko se u okviru neke kategorije prijavi manje od tri rada, oni će biti pridruženi radovima u kategoriji koja je medijski najbliža onoj u kojoj  su konkurisali i imaće ravnopravan status za dobijanje nagrade.

Aplikacija se sastoji od podataka o autoru i linka na objavljeni članak. Aplikaciju dostaviti na adresu sarajevo@unicef.org sa naznakom „Za novinarski konkurs/natječaj“. Rok za dostavu prijava je 25. novembar/studeni 2014.

Posted by on 2014-11-16. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login