Nakon prvog upisnog roka popunjeno 4.885 mjesta na Univerzitetu u Sarajevu

Univerzitet u Sarajevu

Univerzitet u Sarajevu

Na 24. sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu održanoj 16. jula 2014. godine jedna od tačaka dnevnog reda bila je i informacija o provedbi prvog upisnog roka u prvu godinu prvog ciklusa za studijsku 2014/2015. godinu. Nakon prvog upisnog roka popunjeno je 4.885 mjesta od odobrene kvote od 6.127 studenata.

Po okončanju prvog upisnog roka, zahtjeve za proširenje i izmjene strukture upisne kvote Senatu Univerziteta u Sarajevu dostavili su Ekonomski, Elektrotehnički, Fakultet političkih nauka, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Fakultet zdravstvenih studija, Filozofski Mašinski, te Medicinski fakultet, Pedagoški, Poljoprivredno-prehrambeni, Stomatološki fakultet sa klinikama i Veterinarski fakultet.

Senat Univerziteta u Sarajevu donio je Odluku kojom se daje saglasnost na dodatni upis studenata organizacionim jedinicama koje zadovoljavaju prostorne i kadrovske kapacitete u skladu sa Standardima i normativima za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo.

Nakon povećanja odobrene upisne kvote pojedine organizacione jedinice neće raspisivati konkurse, već će upisnu kvotu popuniti studentima koji su se prijavili na prvi upisni rok, a koji nisu primljeni zbog manje upisne kvote.

Organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu koje u prvom upisnom roku nisu primile planirani broj kandidata će do 29. augusta objaviti i realizirati naknadni konkurs.

Pravo prijave na naknadni konkurs i polaganje naknadnog prijemnog ispita imaju svi kandidati koji konkuriraju prvi put za upis, kao i kandidati koji su konkurirali u prvom roku, a nisu položili prijemni ispit ili su odbijeni zbog ograničenog broja kandidata.

Upis primljenih studenata obavit će se u periodu od 1. do 22. septembra, s tim da organizacione jedinice, koje popune upisnu kvotu, upis mogu vršiti i prije predviđenog termina, a po okončanju žalbenog roka, saopćili su iz Univerziteta u Sarajevu.

Posted by on 2014-07-19. Filed under Sarajevo, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login