Od 1. augusta poskupljuje duhan

duhanIzmjene i dopune Zakona o akcizama, kojima je definisan novi način oporezivanja duhana za motanje i pušenje, cigara i cigarilosa, počinju se primjenjivati u Bosni i Hercegovini od 1. augusta ove godine.

Iz Uprave za indirektno oprezivanje (UIO) BiH navode da to predstavlja nastavak harmonizacije akcizne politike u BiH s politikom akciza na duvanske prerađevine u Evropskoj uniji.

Navedenim izmjenama zakona predviđen je, između ostalog, i drugačiji način utvrđivanja iznosa akcize na duhan za pušenje.

Propisano je da će akciza na duhan za pušenje za 2014. godinu iznositi 78 KM/kg.

Iz UIO preciziraju da su poreski obveznici i druge osobe koje se bave prometom duhanskih prerađevina tj, oni koji se bave prometom cigara, cigarilosa i duhana za pušenje, dužni na dan početka primjene ovog zakona tj. 1.augusta 2014. godine, popisati zalihe ovih duhanskih prerađevina i popisne liste dostaviti UIO u roku od sedam dana tj. do 8. augusta 2014. godine.

Poreski obveznici i druge osobe koje se bave prometom duhanskih prerađevina dužni su također UIO prijaviti nove maloprodajne cijene u roku od sedam dana od dana izvršenog popisa, tj. do 8.augusta 2014.godine, i na novu osnovicu obračunati i uplatiti razliku akcize u roku od 10 dana od dana dostavljanja popisnih listi.

Sve osobe koje se bave prometom cigara, cigarilosa i duhana za pušenje dužne su na zatečene zalihe, utvrđene u popisnim listama, obračunati akcizu prema novom zakonu, te u roku od 10 dana od dana dostavljanja popisnih lista uplatiti razliku između novoobračunate i već ranije uplaćene akcize, na Jedinstveni račun UIO.

“Duhanske prerađevine za koje je plaćena razlika akcize u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama mogu se prodavati do isteka zaliha po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta”, naglašavaju iz UIO BiH.

Posted by on 2014-07-08. Filed under Ekonomija. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login