Promovirana knjiga “Spašavanje Zemaljskog muzeja BiH u ratnim uvjetima”

 Zemaljski muzej, BiH

Zemaljski muzej BiH

U Bošnjačkom institutu danas je promovirana knjiga “Uništavanje kulturno-historijskog naslijeđa u Sarajevu 1992.-1995.godine – Spašavanje Zemaljskog muzeja BiH u ratnim uvjetima”, autora Nihada Halilbegovića.

O knjizi su govorili profesori doktori Enver Imamović, Senadin Lavić, Adnan Busuladžić.

Govoreći o autoru Enver Imamović, recenzent knjige i ratni direktor muzeja, kazao je da je Nihad Halilbegović tokom rata bio civilni i vojni djelatnik, komandant, koji je organizirao odbranu ovog muzeja i tako ga sačuvao, “ova knjiga vri od opisa šta se dešavalo sa svim kulturnim spomenicima i ljudima”.

“Znamo šta je bilo sa svim spomenicima kulture u ratu, ali niko nije mogao pretpostaviti da će 20 godina nakon rata Zemaljski muzej biti zatvoren”, istakao je Imamović.

Rukopis je metodološki rađen sa svom potrebnom naučnom aparaturom, s brojnim fotosnimcima eksponata i faksimilima dokumenata koji se odnose na korespondenciju i na ukupan rad koji se odvojio na zaštiti kulturno-umjetničkog i historijskog blaga ovoga muzeja. Sadrži 14 poglavlja

Lavić je rekao da je ovo prvi slučaj u svijetu da se u mirnodopsko doba zatvara jedan muzej

“U ratu smo znali vrijednost Zemaljskog muzeja i bili smo spremni da ga zaštitimo i očuvamo, a danas u miru kao da nismo svjesni vrijednosti Zemaljskog muzeja i to je jedna negativna ocjena za nas sve u ovom trenutku”, kazao je Lavić.

Busuladžić je naglasio da knjiga govori o tome kako se u teškim ratnim uvjetima spašavalo kulturno-umjetničko blago u opkoljenom Sarajevu i izvor je za proučavanje ratnih dešavanja.

Knjiga je puna vrijednih dokumenata, a sam autor kaže da je Sarajevo živi muzej.

“Molim dragog Boga da prosvijetli umove i urazumi one koji imaju vlast, moć i novac da pomognu ovom hramu kulture – Zemaljskom muzeju, da nastavi s radom i da se njegova svjetlost daleko vidi”, poruka je autora Nihada Halilbegovića.

Promociju je organizirala Bošnjačka zajednica kulture Preporod.

Posted by on 2013-03-28. Filed under Kultura. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login