Sliv rijeke Bosne najzagađeniji

rijeka, BosnaIako je Bosna i Hercegovina država koja obiluje vodnim resursima, slivovi rijeka, jezerske formacije i podvodne vode nisu dovoljno dobro zaštićeni zakonom, a antropogeni uticaj na zagađenje tih voda je isuviše veliki.

Voda je jedno od najvećih prirodnih bogatstava BiH. Stoga je zaštita i racionalno korištenje imperativ svakog čovjeka. Za oblast zaštite voda u skladu sa Strategijom upravljanja vodama i programskim aktivnostima u periodu od operativnog početka rada do kraja 2012. godine, Fond za zaštitu okoliša FBiH izdvojio je oko 40 miliona KM od čega je za projekte zaštite voda od značaja za FBiH osigurano 11 miliona KM, piše novinska agencija Patria.

Ulazak Fonda u trenutno najveće infrastrukuturne projekte zaštite voda u FBiH zajedno sa partnerima kao što su Svjetska banka, Evropska investicijska banka, KfW banka, ali Vlada FBiH i lokalne zajednice ima za cilj ispunjavanje zadatka datog prema Zakonu o vodama i Stretegiji zaštite voda.

Glavni ciljevi vezani za zaštitu voda su:

– postizanje dobrog ekološkog statusa površinskih i fizičko-hemijskog statusa podzemnih voda,

– provođenje principa održivog korištenja vodnih resursa,

– zaštita izvorišta voda koja se koriste ili se planiraju koristiti za vodosnabdijevanje,

– zaštita akvatične flore i faune.

Prema podacima Fonda za zaštitu okoliša FBiH, primjer stanja zagađenja voda je sliv rijeke Bosne u kojem živi oko 40% stanovništva BiH koji je sa industrijskim vodama najopterećeniji sliv. U BiH nisu riješeni tretmani otpadnih voda, a izraženi su i problemi snabdijevanja vodom stanovništva i industrije, i zato je zaštita voda prioritet u našoj državi, kažu iz Fonda za zaštitu okoliša.

Posted by on 2014-04-01. Filed under Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login