U Počitelju grafička radionica: “Otisci multioriginalne BiH”

Počitelj

Počitelj

U okviru USAID-ovog projekta Pro-Budućnost, u CRS objektu Internacionalne Kolonije Počitelj, u Počitelju se od 13. do 20. aprila održava sedmodnevna grafička radionica pod nazivom “Otisci multioriginalne Bosne i Hercegovine”.

Grafička radionica se organizira u svrhu edukacije, razmjene iskustava, promocije umjetničke originalne bh. grafike, te upoznavanja i povezivanja mladih ljudi iz različitih etničkih grupa i sredina BiH, a kroz angažirani umjetnički izričaj grafikom, tehnikom linoreza bit će promovirane najviše vrijednosti u BiH.

Okupljanjem i radom u Počitelju sve likovne akademije i fakulteti s područja BiH žele uspostaviti suradnju, neovisno o entitetima i regijama gdje se nalaze, a stvaranjem ovih mostova suradnje kroz edukaciju i umjetnost ostvaruju se i preduslovi za bolje, ljepše i humanije društvo.

Deset mapa ovih grafičkih listova koji nastanu tokom ove radionice bit će analizirani i propraćeni tekstovima istoričara i teoretičara umjetnosti Siniše Vidakovića, Dragana Cihorića, Ivana Vukoje i Dubravke Pozderac-Lejlić i predstavljeni široj javnosti na izložbama u Banja Luci, Širokom Brijegu, Sarajevu, Mostaru i Trebinju.

Radionica će se baviti temama kao što su mir, pomirenje, građanstvo, aktivizam, rušenje granica, građenje mostova i dr., i ima važnu ulogu kreativnog zajedničkog djelovanja i stimuliranja osobenosti izraza i interesovanja mladih ljudi koji će jezikom umjetnosti da promišljaju i da daju svoj doprinos u okviru naznačenih tema.

U ovoj radionici pod vodstvom prof. Amele Hadžimejlić uz stručne saradnike i asistente Amera Hadžića, Danisa Fejzića i Admira Mujkića sa Odsjeka za grafiku Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu će učestvovati dvadeset studenata, master studija grafike sa akademija likovnih umjetnosti iz Mostara, Banja Luke, Istočnog Sarajeva, Sarajeva i studenti sa Odsjeka likovne kulture Nastavničkog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Posted by on 2014-04-13. Filed under Kultura. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login