Collegium Artisticum u ekstremno teškim uslovima dočekuje 40 godina postojanja

Collegium artisticum

Collegium artisticum

Galerija Collegium Artisticum nekad je bila ponos grada, međutim, kako kaže Sanela Nuhanović, honorarna saradnica na poslovima kustosa dokumentariste galerije, ova institucija posljednjih godina radi u ekstremno teškim uslovima.

“Ako pogledamo broj i kvalitet realizovanih i planiranih programa, zahvaljujući prevashodno nadljudskim naporima i entuzijazmu stalnih i honorarnih uposlenika, galerija opravdava svoje postojanje i ostvaruje svoju misiju u skladu s tradicijom koju slijedi već 40 godina, a koja počiva na idejama avangardnog intelektualnog i umjetničkog pokreta Collegium Artisticum s kraja treće decenije 20. vijeka, čije ime galerija s ponosom nosi od 1975. godine”, kaže Nuhanović.

Galerija Collegium Artisticum od oktobra 2014. godine nema direktora, nema stalno zaposlenog kustosa (od decembra 2013.), tako da program galerije realizuju dva stalna uposlenika i par honorarnih saradnika.

Nakon Straje Krsmanovića (koji je bio direktor od 2006. do 2012.), direktorica galerije je bila Gordana Anđelić-Galić (2012.-2013.), pa je onda za v. d direktora imenovana Branka Vujanović (u periodu 2013.-2014.), a nakon njenog imenovanja ostalo je nepopunjeno radno mjesto kustosa galerije. Od oktobra 2014. galerija nema ni direktora. Ostala su dva stalna uposlenika: jedan na poslovima tehničke postavke i jedan na poslovima obezbjeđenja.

Kako navodi Nuhanović, u septembru prošle godine, Skupština Kantona Sarajevo donijela je odluku o spajanju javnih ustanova kulture: “Bosanski kulturni centar”, “Collegium Artisticum” i “Sarajevo Art” u jednu javnu ustanovu pod nazivom “Centar za kulturu Kantona Sarajevo”. Na provođenje ove odluke još se čeka.

Galerija Collegium Artisticum u 2015. godini obilježava 40 godina od svog osnivanja.

“Povodom ovog značajnog jubileja planirana je realizacija projekta koji obuhvata izložbu, pripremu i promociju monografije “Collegium Artisticum 1975-2015“. Cilj ovog projekta je promocija Sarajeva kao značajnog kulturnog centra zahvaljujući dugogodišnjoj aktivnosti galerije Collegium Artisticum koja nosi ime avangardnog intelektualnog i umjetničkog pokreta s kraja treće decenije 20. vijeka”, kaže Nuhanović.

Galerija je pod tim imenom otvorena kolektivnom izložbom članova udruženja ULUBiH, ULUPUBiH i AABiH u aprilu 1975. godine i od tada je u njoj održano preko hiljadu izložbi i kulturnih događaja uključujući i najvažnije projekte na nivou bivše Jugoslavije kao što su “Umjetnost u Jugoslaviji 1970.-1978.“ (1978.), “Umjetnost – kritika usred osamdesetih“ (1986.), “Jugoslovenska dokumenta“ (1987. i 1989.), … Aktivnosti se nastavljaju tokom ratnih godina i u periodu između 1994. i 2014. godine Collegium Artisticum kontinuirano radi na promociji vizuelnih umjetnosti i kulture“, podsjeća Nuha.

Također treba istači da su u galeriji Collegium Artisticum tokom četiri decenije izlagali svi relevantni umjetnici i umjetnice Bosne i Hercegovine i bili propraćeni svi aktuelni tokovi savremene umjetnosti. Iz tog razloga je projekt izrade monografije “Collegium Artisticum 1975-2015“ neophodan kako bi se objedinilo i sagledalo ne samo djelovanje gradske galerije, nego sveukupno značenje umjetnosti i kulture u Bosni i Hercegovini.

“Ovim projektom također odajemo počast prvom i dugogodišnjem direktoru galerije Collegium Artisticum Fuadu Hadžihaliloviću, kao i svima koji su svojim angažmanom doprinijeli kontinuiranoj bogatoj aktivnosti galerije tokom četiri decenije. Ministarstvo civilnih poslova je za realizaciju ovog projekta odobrilo sredstva u iznosu od 3.000 KM po javnom konkursu za “Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2014. godinu. Obzirom da ta sredstva nisu dovoljna, realizacija ovog značajnog projekta povodom jubileja galerije zavisit će i od visine sredstava iz budžeta Kantona Sarajevo i ostvarenog vlastitog prihoda”, navodi kustosica Nuhanović.

Osim obilježavanja 40 godina postojanja galerije planirane su i brojne druge aktivnosti izložbenog karaktera.

Pored tradicionalnih izložbi “Collegium Artisticum“ i Revijalna izložba članova ULUBiH, koje se svake godine organizuju u saradnji sa udruženjima: ULUBiH, ULUPUBiH i AABiH, u toku 2015. godine planirana je realizacija nekoliko samostalnih izložbi domaćih i gostujućih autora, realizacija programa u sklopu Internacionalnog Festivala Sarajevo “Sarajevska zima 2015.“ i tradicionalnog Zimskog Salona knjige, te ostvarenje projekta “Terra Mediterannea – in Action 2014-2020“ u saradnji sa Gradskim Centrom za umjetnost Nicosia (Kipar) i Pierides fondacijom. TERRA MEDITERANNEA je dugoročni projekt koji su inicirali Pierides Fondacija i Gradski umjetnički centar Nikosija (Kipar), sa ciljem da stvore mrežu kulturnih institucija mediteranske regije i šire.

Također, planirana je realizacija projekta saradnje sa Kulturnim centrom Beograd i Studentskim centrom Zagreb (“Nes(a)vršene konstrukcije 2015-2016“); projekta saradnje sa Muzejom savremene umjetnosti Rijeka i CULTURMAKER INSTITUTE Ljubljana (“Tangible Futures – Artistic Revitalization of Post-Industrial Towns“ je projekt koji povezuje tri post-industrijske oblasti bivše Jugoslavije (Trbovlje, Rijeka, Vareš), sa ciljem da se kroz umjetničke projekte u javnom prostoru istraže sličnosti i razlike, kao i da se tematizuje proces turbulentne tranzicije i kolapsa lokalnih industrija).

Collegium Artisticum u 2015. učestvuje i u realizaciji prvog internacionalnog umjetničkog sajma u Bosni i Hercegovini – “SARA ART FAIR“. Partneri udruženi na ovom projektu i prijateljske institucije imaju zajedničku viziju buđenja umjetničkog tržišta i kreiranja infrastrukture za efikasno predstavljanje bogate umjetničke produkcije svjetskim galeristima i kolekcionarima.

Pored prezentacije međunarodnih galerija, u okviru prvog SARA ART FAIR 2015. godine, bit će održane izložbe koje predstavljaju umjetničku produkciju u Bosni i Hercegovini.

Ovo je tek samo dio aktivnosti Galerije ispred koje se nekad s ponosom stavljala ono Gradska galerija, a u kojoj danas na veću kišu cure plafoni, koja nema ni direktora, galerije koja tek preživljava.

Posted by on 2015-01-12. Filed under Kultura. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login