Haos u odlaganju otpada u Federaciji BiH, direktna je posljedica nerada Federalnog ministarstva okoliša i turizma

Nakon katastrofalnog požara na deponiji u Konjicu u saopštenju objavljenom 2. septembra Federalno ministarstvo okoliša i turizma pozvalo je “kantone, općine i nadležne inspekcije da pojačaju nadzor nad zakonitošću rada svih deponija na području Federacije BiH.”

U saopštenju Ministarstva se navodi i da “ključni akteri u sektoru upravljanja čvrstim otpadom u Federaciji BiH su kantoni i općine koje, uglavnom, osnivaju svoja javna komunalna preduzeća za upravljanje općinskim i regionalnim deponijama komunalnog otpada, te organiziraju rad preduzeća, prikupljanje i odlaganje otpada, kao i sigurnost deponija.”

Međutim, opštine, kada i pokušaju da organizuju prikupljanje otpada, kao što se to desillo u Konjicu, nemaju propise kojima bi se rukovodile, piše Eko akcija.

Ministarstvo je u svom saopštenju propustilo da navede da zahvaljujući isključivo neradu ovog Ministarstva Federacija BiH i dalje nema niz ključnih provedbenih propisa kojim bi se regulisao rad deponija, poput pravilnika o odlagalištima otpada ili pravilnika o otpadnim gumama. Rok za njhovu izradu i izradu još osam izuzetno važnih provedbenih propisa u oblasti upravljanja otpadom, postavljen Federalnim planom upravljanja otpadom, istekao je još 2013. godine.

Direktna posljedica nedonošenja ovih propisa je potpuni haos u odlaganju otpada, kojem svakodnevno svjedočimo širom Federacije BiH, sa ogromnim posljedicama po zdravlje građana i okoliš.

Posted by on 2020-09-05. Filed under Konjic, Mostar, Sarajevo, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login