Konkurs općine Tešanj za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija

 

Tešanj

Tešanj

Na osnovu člana 2. Odluke o stipendiranju redovnih studenata dodiplomskog studija (prvog ciklusa) u akademskoj 2012/13. godini i tačke V Kriterija za dodjelu stipendija redovnim studentima viših i visokoškolskih ustanova, Općinski načelnik r a s p i s u j e

K O N K U R S
za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija
(prvog ciklusa) u akademskoj 2012/13. godini

Općina Tešanj raspisuje konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija (prvog ciklusa) u akademskoj 2012/13. godini, sa područja općine Tešanj, koji studiraju na višoj ili visokoj školskoj ustanovi u BiH, pod uvjetom:

da ne ponavlja godinu studija na istom ili drugom fakultetu,
da ne prima kredit ili stipendiju od drugog kreditora, odnosno stipenditora, niti jednokratnu
finansijsku podršku u iznosu većem od 600,00 KM u tekućoj akademskoj godini,
da nema status apsolventa,
da živi na području općine Tešanj zajedno sa roditeljima (ukoliko su živi).

Pravo na prijavu imaju svi studenti čija ukupna primanja svih punoljetnih članova domaćinstava po članu ne prelaze 562,26 (ne odnosi na studente iz PPBiŠ, studente čiji su roditelji nosioci najvišeg ratnog priznjanja “zlatni ljiljan”, studente sa prosjekom ocjena 9 i više i učenike generacije iz srednje škole).

Prednost kod izbora, bez bodovanja, imaju kandidati – pripadnici sljedećih kategorija:

studenti iz kategorije PPBiŠ
studente čiji su roditelji nosioci najvišeg ratnog priznjanja “zlatni ljiljan”
nadareni studenti sa prosjekom ocjena na fakultetu 9 i više i
studenti koji su proglašeni za učenike generacije u srednjoj školi.

Svi kandidati iz ovih kategorija stipendiju dobivaju automatski, bez bodovanja i bez obzira na profil zanimanja.

Studenti iz porodice RVI sa stepenom invalidnosti sa i preko 50% takođe stipendiju dobivaju automatizmom ukoliko im primanja po članu domaćinstva ne prelaze 562,26 KM (80% prosječne neto plaće, isplaćene u Kantonu u predhodnoj godini).

Lista prioriteta ostalih učesnika konkursa bit će sačinjena po osnovu ostvarenog broja bodova u skladu sa Kriterijima za dodjelu stipendija studentima viših i visokoškolskih ustanova za akademsku 2012/13. godinu, a prema slijedećim kategorijama:

Ostvareni uspjeh;
Godina studija;
Socijalno-ekonomska situacija;
Dva ili više studenata iz jedne porodice
Studenti sa invaliditetom
Postignuti rezultati na takmičenjima i posebna priznanja.
Bodovi za deficitarna zanimanja (medicina, farmacija, građevina, arhitektura, mašinstvo i elektrotehnika smjer informatika)
Društveni angažman i volonterski rad

O odobrenoj stipendiji zaključuje se ugovor, kojim se pobliže uređuju prava i obaveze ugovornih strana.

Stipendija se dodjeljuje za 2012/13. akademsku godinu, u 10 jednakih mjesečnih rata.

Zainteresovani kandidati trebaju priložiti slijedeću dokumentaciju:

Zahtjev – prijava na konkurs za dodjelu stipendije,
Ovjerena kopija lične karte studenta
Izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da ne prima stipendiju ili kredit od druge organizacije, preduzeća ili javne ustanove, (ovjerenu u šalter Sali Općine),
Potvrda – uvjerenje o redovnom studiju, kojim se dokazuje da je student prvi put upisan u godinu studija sa naznakom ciklusa,
Ovjerena kopiju svjedodžbi I-IV razreda srednje škole (za studente prve godine),
Diploma ili potvrda učenika generacije (za studente prve godine koji su proglašeni učenikom generacije),
Potvrda – uvjerenje sa ocjenama o položenim ispitima u predhodnim godinama studija i izvedenom prosječnom ocjenom (ne može kopija indeksa),
Izjava o zajedničkom domaćinstvu – kućnu listu (u Općini),
Potvrda – uvjerenje o primanjima-prihodima svih punoljetnih članova domaćinstva ili druga adekvatna potvrda o imovnom stanju (pogledati tačku 3. Kriterija koja se odnosi na vlasnike i direktore preduzeća, vlasnike samostalnih radnji i osobe u postupku penzionisanja),
Potvrda o radnom statusu za nezaposlene ako se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ili kopija zdravstvene legitimacije,
Potvrda o stepenu invalidnosti roditelja, potvrdu o statusu člana PPBiŠ, nosioca ratnog priznanja “zlatni ljiljan” (za studente nevedenih kategorija).
Dokaz o alimentaciji ili ovjerena izjava da ne prima alimentaciju (za studente razvedenih roditelja).
Dokaz o studiranju dva ili više studenata iz jedne porodice (ako su oba studenta prijavljena na konkurs)
Uvjerenje o invalidnosti za studenta (ako je iz navedene kategorije)
Dokazi o postignutim posebnim priznanjima
Uvjerenje o društvenom angažmanu ili volonterskom radu.

Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Prijave studenata čiji roditelji žive na području druge općine neće biti razmatrane.

U slučaju da se ustanovi da je neko od kandidata dao pogrešne podatke i informacije, kandidat gubi pravo na dalje učestvovanje u konkursu.

Konkurs ostaje otvoren od 07.12. do 21.12.2012. godine.

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom mogu se predati lično u Šalter sali ili poslati poštom na adresu Služba za društvene djelatnosti, komunalne poslove i ekologiju Općine Tešanj, sa naznakom («KOMISIJI ZA DODJELU STIPENDIJA»).

Rezultati konkursa, odnosno rang lista odobrenih stipendija bit će istaknuta na oglasnoj ploči Općine Tešanj i web stanici Općine, nakon okončane procedure.

Sve informacije u vezi dodjele stipendija mogu se pročitati na oglasnoj ploči Općine Tešanj, web stranici Općine www.opcina-tesanj.ba , ili dobiti usmeno na Info pultu (Šalter sala), kao i na broj telefona 650 – 416.

OPĆINSKI NAČELNIK
Mr.sci. Suad Huskić, profesor

Posted by on 2012-12-19. Filed under Tešanj, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login