Vlada KS-a raspravljala o gorućem problemu: Aktivirati kafilerijsku službu i ukloniti bijesne pse

psiVlada Kantona Sarajevo raspravljala je o problemu pasa lutalica koji u sve većoj mjeri ugrožavaju zdravlje i živote građana.

S tim u vezi, Vlada je zadužila Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS-a da aktivira raniju službu za kafilerijske poslove preduzeća Rad radi uklanjanja bijesnih, opasnih i bolesnih pasa lutalica na području KS- a. Zaduženo je Ministarstvo privrede KS-a da sačini izvještaj sa aspekta realizacije obaveza funkcionisanja azila za pse lutalice u Prači, a koje su preuzete od strane KS-a, Grada Sarajevo i općina na području KS-a i da isti dostavi Vladi KS – a.

Zbog nezakonitog rada, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice KS – a, Vlada je razriješila dužnosti predsjednika i članove Upravnog odbora Kantonalnog centra za socijalni rad Kenelu Zuko, Slavena Markovića, Đenetu Smailbegović i Endu Pavić Pečenković te prihvatila ostavku Mevludina Avdića na mjesto člana Upravnog odbora.

Nakon provedenog propisanog postupka u odnosu na provjeru ispunjenosti propisanih uslova za početak rada organizacione jedinice Medicinski fakultet u okviru Univerziteta Sarajevska škola za nauku i tehnologiju, Stručna komisija je dala mišljenje da podnositelj zahtjeva ispunjava sve uslove propisane relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima za izvođenje nastave u prvoj godini studija.

Vlada je dala saglasnost Univerzitetu Sarajevska škola za nauku i tehnologiju za objavu konkurs za upis studenata u prvu godinu studija u studijskoj 2014/2015. godini na organizacionoj jedinici Medicinski fakultet.

Posted by on 2014-09-13. Filed under Sarajevo, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login