Home » Archives by category » Vijesti iz BH gradova » Vareš (Page 3)

BiH bogatija za 15 novih nacionalnih spomenika

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH proglasila je novih 15 dobara nacionalnim spomenicima BiH, dok je donesena i jedna negativna odluka na danas završenoj sjednici ovog tijela. Predsjedavajuća Komisije Amra Hadžimuhamedović istaknula je na današnjoj konferenciji za medije u Sarajevu da je Komisija također podržala postavljanje skulpture papi Ivanu Pavlu II na prostor predložen idejnim […]

Read More

Konkurs Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK za dodjelu stipendija

  Na osnovu Zaključka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava na poziciji „Tekući transfer za stipendiranje studenata“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, broj: 02-14-11564/13 od 17.05.2013. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona r a s p i s u j e K O N K U R S za […]

Read More

Pušači, donesite kutiju cigareta i zamijenite je za poklon

Na Svjetski dan bez duhanskog dima Apoteke Sarajevo organizirat će akciju ‘Galasov dan bez duhanskog dima’ u okviru koje će svim kupcima, koji su ujedno i pušači, ponuditi besplatnu zamjenu jedne kutije cigara za jedan od proizvoda iz bogatog ‘Galas’ portfolija. Cilj je animirati pušače, te ih bar na jedan dan pokušati podsjetiti da vode […]

Read More

Poziv na potpisivanje ugovora za boračke stipendije na području ZDK

U periodu od 20. do 24. 05. 2013. Ministar za boračka pitanja Ekrem Tuka potpisat će ugovore sa 1371 korisnikom stipendija po osnovu pripadnosti boračkoj populaciji. Za potrebe stipendiranja u studijskoj 2012./2013.godini u budžetu Zeničko-dobojskog kantona planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.500.000 KM. Visina stipendije određuje se u godišnjem iznosu od 800 KM […]

Read More

Vareš: Grad koji je uspio sačuvati zajednički život

U Varešu, gradiću u srednjoj Bosni, još u vrijeme srednjeg vijeka eksploatisala se ruda, a sa tom praksom nastavili su i Turci i Austrijanci. Grad se nekada ponosio većim brojem radnika od stalno nastanjenog stanovništva, no rat i postratni period donijeli su sumnjive privatizacije i urušavanje privrede. Uprkos svemu što ga je zadesilo, Vareš je […]

Read More

Potpisivanje ugovora sa stipendistima početkom mjeseca marta

Ove godine za stipendiranje studenata, kantonalno ministarstvo za boračka pitanja izdvojilo je ukupno milion i po maraka, što znači da će moći obezbijediti stotinu stipendija više u odnosu na prethodnu godinu. Potpisivanje ugovora sa stipendistima očekuje se početkom marta, najavio je resorni ministar ZDK, Ekrem Tuka. “Ove godine uvećani su oni transferi za koje je […]

Read More

Kanadska kompanija ulazi u posao u Rudniku željezne rude Vareš

U sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona u utorak, 21. augusta bit će potpisan Protokol o međunarodnoj saradnji Zeničko-dobojskog kantona, Općine Vareš, Rudnika željezne rude Vareš i kompanije Croger Resources Inc. sa sjedištem u Vancouveru. Protokol o pokretanju istražnih radova, projektiranja, eksploatacije i koncentracije željezne rude u okviru eksploatacionog polja Rudnika željezne rude Vareš planirano je da […]

Read More

ZDK: Počeo upis u srednje škole

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) objavilo je danas javni poziv za upis učenika u prvi razred srednjih škola na području ovog kantona u školskoj 2012/2013. godini. Za gimnazije, tehničke i srodne škole, umjetničke i srednje škole za vjerske službenike, upis će trajati od 12. do 19. juna, dok će za […]

Read More

Pošumljavanje u Zeničko-dobojskom kantonu

U sklopu aktivnosti obilježavanja Međunarodne godine šuma Kantonalna uprava za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona planirala je u saradnji sa Šumskoprivrednim društvom Zeničko-dobojskog kantona doo Zavidovići provesti zajedničku akciju pošumljavanja. Naime, zaposlenici pomenute dvije institucije provesće akciju pošumljavanja na devet lokacija raspoređenih širom kantona, a kojom će biti obuhvaćena površina od oko 20 hektara šumskih zemljišta. Prilikom […]

Read More

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila prijedlog mjera za proces deminiranja

Svjedoci smo svakodnevnog stradanja i gubitka ljudskih života u minskim poljima u BiH. Proces deminiranja ide veoma sporo. Iako je Strategijom protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine 2009-2019. planirano izdvojiti određena novčana sredstva kako bi naša zemlja bila konačno čista od mina, dosad u budžetima nije planirana niti jedna KM za deminiranje. Vlada ZDK-a usvojila je […]

Read More